Uw vereniging

Op zoek naar statuten, verslagen, etc.? Hier vindt u ze!

Logo BGNU

Statuten BGNU

Huishoudelijk reglement BGNU

Contributiestaffel 2017

Begrotingen

Financiële jaarrapporten

Secretariële jaarverslagen

Verslagen algemene ledenvergaderingen

Verslag ledenvergadering (secties):