Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

De BGNU beschikt over de ombudsman die speciaal klachten behandelt voor klanten van keurmerkhouders.

De Ombudsman behandelt geschillen tussen BGNU-leden en klanten van onze leden.

Zij kunnen een geschil voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Voor de behandeling van deze geschillen is er een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd. Op basis van hoor- en wederhoor bestudeert de Ombudsman het geschil en komt voor beide partijen tot een bindende uitspraak.

Mevrouw mr. M.E.T. Schellekens bekleedt sinds 1 januari 2015 de functie van Ombudsman Uitvaartwezen.


Lees meer over de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

BGNU Ombudsman Uitvaartwezen Marliz Schellekens Marliz Schellekens