Nieuws


Cybersecurity: beveilig uw bedrijfsnetwerk tegen cybercriminelen!

Cybercriminaliteit stijgt hard, jaarlijks is er voor ruim 8,8 miljard euro aan economische schade door cybercriminaliteit. Uit onderzoek van de Haagse Hogeschool - waaraan ook BGNU heeft meegewerkt - in het MKB blijkt dat 20% van de bedrijven slachtoffer is geworden van cybercrime. Onderzoek van McAfee toonde eerder aan dat 39% van de bedrijven in het MKB geen beveiligingsplan heeft.

Meer lezen over arbo-wet en duurzame inzetbaarheid?

BGNU volgt voor haar leden de ontwikkelingen rond arbo-zaken en duurzame inzetbaarheid op de voet. En BGNU heeft voor haar leden een mantelovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea.

Tweede workshop Duurzame Inzetbaarheid: gezondheid en roosteren

Op 1 februari organiseerde BGNU de tweede workshop Duurzame inzetbaarheid. Onderwerp: gezondheid en roosteren. Marjo Klarenbeek van Uitvaartonderneming Snijders opende de deuren en verwelkomde 14 enthousiaste deelnemers.

Nieuwe wetgeving moet MKB-proof

Wet- en regelgeving moet werkbaar zijn voor mkb-ondernemers. De voorzitter van MKB Nederland, Michaël van Straalen, heeft daarom in de Tweede Kamer een pamflet over een MKB-statuut en MKB-toets aangeboden aan de vaste commissie Economische Zaken. BGNU ondersteunt dit initiatief van harte.

Geslaagd BGNU NetwerkEvent over duurzaamheid

Op woensdag 7 december 2016 hield BGNU het laatste NetwerkEvent van dat jaar. In Kontakt der Kontinenten in Soesterberg stond het thema duurzaamheid centraal. Esther Molenwijk, duurzaamheidsprofessional en sinds de oprichting betrokken bij GreenLeave was spreker tijdens dit drukbezochte Event.

Duurzame inzetbaarheid

BGNU organiseert het komende jaar (november 2016-november 2017) vijf workshopsover duurzame inzetbaarheid.

Verruiming eerste schijf vennootschapsbelasting vanaf 2018

Vanaf 2018 komt er een gunstige wijziging in de vennootschapsbelasting voor het midden- en kleinbedrijf.

Kies bewust voor collectieve branchevoordelen via Zilveren Kruis

BGNU heeft met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Hierdoor kunnen leden en hun werknemers ook in 2017 weer profiteren van korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Keurmerk Uitvaartzorg staat al 10 jaar voor kwaliteit

Vernieuwde SKU-website maakt het makkelijker om een lokale uitvaartondernemer te vinden die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van het Keurmerk.

Pilot synchroniseren digitale data uitvaartondernemer en gemeente

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen uitvaartondernemer en gemeente komt weer een stapje dichterbij.