Nieuws


Geen overeenstemming tussen sociale partners in de SER

De werkgeversorganisaties VNO NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben een brief naar informateur Zalm gestuurd waarin gemeld wordt dat het overleg tussen de sociale partners in de SER niet tot overeenstemming heeft geleid.

Aan de slag met inzetbaarheid

BGNU wijst u graag op deze interactieve bijeenkomst waar u met al uw vragen terecht kunt over het bespoedigen van terugkeer op de werkvloer van een medewerker.

Digitale dialoog Ethiek van start

BGNU zet ethiek op de agenda, een onderwerp dat structureel ook in onze branche aan de orde is.

Mooie uitvaart, onze dagelijkse praktijk

BGNU stelt dat onze keurmerkhouders dagelijks mooie uitvaarten verzorgen waarbij niet alleen op prijs en kwaliteit wordt gelet maar waarbij ook aandacht is voor de financiële draagkracht van de opdrachtgever.

Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen Arbo-wet

Heeft u al actie ondernomen om de wijzigingen in de arbo-wet in uw ondernemingen door te voeren? Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, kom dan naar een van de informatie-bijeenkomsten die VNONCW en MKB-Nederland speciaal voor u organiseren.

Financieel gezonde werknemers

Stress, concentratieverlies en verzuim: financiële problemen van een werknemer hebben negatieve gevolgen voor zijn duurzame inzetbaarheid. De website "financieel gezonde werknemers" geeft werkgevers handreikingen voor preventie en aanpak.

Goed en gezond personeel

Medewerkers die lekker in hun vel zitten, presteren beter. Branchevereniging BGNU geeft tips hoe je medewerkers gemotiveerd en gezond houdt.

Standaardformulier voor digitale aangifte van overlijden

BGNU heeft het voor elkaar gekregen dat wij tijdens de VNG/KING doe-dagen in april een presentatie konden geven over het belang van 1 standaardformulier voor de digitale aangifte van overlijden

BGNU-regiobijeenkomst Utrecht

Donderdag 18 mei is onder genot van een broodje en vers fruit de eerste BGNU-regiobijeenkomst Utrecht gehouden.

Palliatieve zorg en uitvaart

BGNU heeft meegewerkt aan het artikel "meer aandacht voor palliatieve zorg en uitvaart".