Nieuws


De Makers, van duurzame uitvaartproducten

Om mensen te inspireren en informeren over de mogelijkheden om een uitvaart duurzaam vorm te geven, heeft Stichting GreenLeave de serie ‘De Makers’ geïntroduceerd. In een serie van negen korte filmpjes laten producenten van duurzame uitvaartproducten hun ambacht zien.

Uitvaartbranche in de picture

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert voor ons zeker geen onbekende cijfers over onze branche.

Vorderingen digitalisering aangifte van overlijden

BGNU heeft positief gereageerd op de internet-consultatie voor het digitaliseren van het B-formulier.

Geen overeenstemming tussen sociale partners in de SER

De werkgeversorganisaties VNO NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben een brief naar informateur Zalm gestuurd waarin gemeld wordt dat het overleg tussen de sociale partners in de SER niet tot overeenstemming heeft geleid.

Aan de slag met inzetbaarheid

BGNU wijst u graag op deze interactieve bijeenkomst waar u met al uw vragen terecht kunt over het bespoedigen van terugkeer op de werkvloer van een medewerker.

Digitale dialoog Ethiek van start

BGNU zet ethiek op de agenda, een onderwerp dat structureel ook in onze branche aan de orde is.

Mooie uitvaart, onze dagelijkse praktijk

BGNU stelt dat onze keurmerkhouders dagelijks mooie uitvaarten verzorgen waarbij niet alleen op prijs en kwaliteit wordt gelet maar waarbij ook aandacht is voor de financiële draagkracht van de opdrachtgever.

Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen Arbo-wet

Heeft u al actie ondernomen om de wijzigingen in de arbo-wet in uw ondernemingen door te voeren? Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, kom dan naar een van de informatie-bijeenkomsten die VNONCW en MKB-Nederland speciaal voor u organiseren.

Financieel gezonde werknemers

Stress, concentratieverlies en verzuim: financiële problemen van een werknemer hebben negatieve gevolgen voor zijn duurzame inzetbaarheid. De website "financieel gezonde werknemers" geeft werkgevers handreikingen voor preventie en aanpak.

Goed en gezond personeel

Medewerkers die lekker in hun vel zitten, presteren beter. Branchevereniging BGNU geeft tips hoe je medewerkers gemotiveerd en gezond houdt.