Nieuws


BGNU NetwerkEvent 11 december: mvo

Marja Oosterman van Oleander Uitvaartzorg hielp een week mee met het verzorgen van uitvaarten op Haïti.

Uitvaartonderneming sponsort orgel?

Ton Nagel, Kerkorganist en orgelbouwer in Den Bosch, benaderde BGNU met een niet-alledaags verzoek: kan BGNU helpen om een aantal kerkorgels voor Nederland te behouden?

Gedragscode voor alternatieve financiers

Aanbieders van non-bancaire financiering hebben zich verenigd in een nieuwe brancheorganisatie, de Stichting MKB Financiering. Een gedragscode gaat de kwaliteit van alternatieve financieringsvormen verbeteren. Ook ondernemers in de uitvaartbranche kunnen daar hun voordeel mee doen.

Overleg met Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer

BGNU heeft bij de Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid aandacht gevraagd voor de omgang met het medisch geheim van overledenen, erkenning van het vak Uitvaartverzorger en het Toetsingskader alternatieve vormen van lijkbezorging.

NaVU heeft regeling Permanente Educatie vastgesteld

De Stichting NaVU heeft de regeling voor permanente educatie voor Register Uitvaartverzorgers vastgesteld.

Nibud biedt E-coaching voor bijhouden financiële administratie

Nibud biedt e-coaching ‘financiële administratie’. Werknemers met schulden presteren minder. Inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie motiveert medewerkers een volgende carrièrestap te zetten.

Duurzame inzetbaarheid geslaagd: hoe aan de slag na de AOW-gerechtigde leeftijd?

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden andere regels dan voor jongere werknemers. Hoe dat precies zit, is te lezen in de kennisbank van BGNU.

Duurzame inzetbaarheid: bindt de strijd aan tegen geldzorgen

Duurzame inzetbaarheid: het is een van de belangrijkste onderwerpen van de cao Uitvaartbranche. Heeft u al stilgestaan bij de invloed die financiële zorgen of onzekerheid kunnen hebben op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers?

Rouwpost-overleg 2018

Op donderdag 28 juni vond weer overleg met PostNL over de rouwpost plaats. Namens BGNU was Kees van der Spek daarbij aanwezig.

Bent u klaar voor de toekomst?

Ook uitvaartorganisaties kunnen er niet omheen: de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Is uw onderneming er klaar voor?