Nieuws


Minister wacht op advies Gezondheidsraad voor nieuwe Uitvaartwet

Minister K. Ollongren schrijft in haar lang verwachte brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging dat zij de Gezondheidsraad om advies vraagt voor nieuwe methoden van lijkbezorging.

Nieuwjaar, nieuwe regels: veranderende wet- en regelgeving 2019

Aan het begin van ieder nieuw jaar verandert er wet- en regelgeving voor werkgevers. BGNU informeert u hierover.

Verlichting “loondoorbetaling bij ziekte” op komst

MKB-Nederland was eind 2018 betrokken bij de gemaakte afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken zijn er met name op gericht om kleine bedrijven te ontlasten, en zijn daarmee ook van belang voor veel uitvaartondernemingen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog en blijft daarmee gelijk aan die in 2022 en 2023: 67 jaar en 3 maanden.

BGNU op bezoek bij Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer

Een delegatie van branches was donderdag 13 december op bezoek bij de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Directeur Leendert-Jan Visser overhandigde commissievoorzitter Michel Rog een brochure met speerpunten.

BGNU NetwerkEvent 11 december: mvo

Marja Oosterman van Oleander Uitvaartzorg hielp een week mee met het verzorgen van uitvaarten op Haïti.

BGNU verheugd over D66-plan Uitvaartwet

BGNU is verheugd te vernemen dat D66 een aantal BGNU-wensen ten aanzien van de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging heeft overgenomen. Kamerlid Monica den Boer zette het standpunt van D66 uiteen in een artikel in dagblad Trouw op 12 november 2018.

Uitvaartonderneming sponsort orgel?

Ton Nagel, Kerkorganist en orgelbouwer in Den Bosch, benaderde BGNU met een niet-alledaags verzoek: kan BGNU helpen om een aantal kerkorgels voor Nederland te behouden?

Gedragscode voor alternatieve financiers

Aanbieders van non-bancaire financiering hebben zich verenigd in een nieuwe brancheorganisatie, de Stichting MKB Financiering. Een gedragscode gaat de kwaliteit van alternatieve financieringsvormen verbeteren. Ook ondernemers in de uitvaartbranche kunnen daar hun voordeel mee doen.

Overleg met Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer

BGNU heeft bij de Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid aandacht gevraagd voor de omgang met het medisch geheim van overledenen, erkenning van het vak Uitvaartverzorger en het Toetsingskader alternatieve vormen van lijkbezorging.