Nieuws


BGNU NetwerkEvent 13 februari 2019: werken in tijdelijke teams

Werken in tijdelijke teams. Het gebeurt in de uitvaartbranche volop. Maar dat die teams klantgestuurd opereren, en in een volledige onlineomgeving, is nog verre toekomstmuziek. Toch trokken veel bezoekers van het NetwerkEvent de conclusie dat ze goed bezig zijn.

Stem BGNU is gehoord

De stem van BGNU is gehoord, zo blijkt uit de brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren, over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging.

Scan hoe toegankelijk de website van uw uitvaartonderneming is

U kunt eenvoudig beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking. MKB-Nederland heeft hiervoor met Stichting Accessibility en Thuiswinkel.org (de brancheorganisatie voor webwinkels) de Zelfscan Toegankelijkheid ontwikkeld.

Aanpassen salarisadministratie voor reparatie 3e WW-jaar

De Stichting PAWW gaat uitvaartondernemers informeren over premie-inhouding en afdracht voor de reparatie van het derde WW-jaar.

Minister wacht op advies Gezondheidsraad voor nieuwe Uitvaartwet

Minister K. Ollongren schrijft in haar lang verwachte brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging dat zij de Gezondheidsraad om advies vraagt voor nieuwe methoden van lijkbezorging.

Nieuwjaar, nieuwe regels: veranderende wet- en regelgeving 2019

Aan het begin van ieder nieuw jaar verandert er wet- en regelgeving voor werkgevers. BGNU informeert u hierover.

Verlichting “loondoorbetaling bij ziekte” op komst

MKB-Nederland was eind 2018 betrokken bij de gemaakte afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken zijn er met name op gericht om kleine bedrijven te ontlasten, en zijn daarmee ook van belang voor veel uitvaartondernemingen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog en blijft daarmee gelijk aan die in 2022 en 2023: 67 jaar en 3 maanden.

BGNU op bezoek bij Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer

Een delegatie van branches was donderdag 13 december op bezoek bij de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Directeur Leendert-Jan Visser overhandigde commissievoorzitter Michel Rog een brochure met speerpunten.

BGNU NetwerkEvent 11 december: mvo

Marja Oosterman van Oleander Uitvaartzorg hielp een week mee met het verzorgen van uitvaarten op Haïti.