Onderzoek naar online rouwbehandeling

 

Aan de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel onderzoek gedaan naar de effecten van een door een therapeut begeleide online rouwbehandeling voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis. Lees verder als u belangstelling heeft om deel te nemen aan dit onderzoek!

20220405 BGNU Onderzoek naar online rouwbehandeling na overlijden in coronatijd

Mensen die een overlijden van een dierbare meemaken tijdens de coronacrisis geven vaak aan dat geboden hulp onvoldoende aansluit bij hun ervaringen. Dat geldt zowel voor nabestaanden die een dierbare verloren aan de gevolgen van corona, als voor mensen die tijdens de coronacrisis een overlijden hebben meegemaakt door een andere doodsoorzaak.

De Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen hebben daarom een behandeling ontwikkeld die specifiek is bedoeld voor naasten van iemand die is overleden tijdens de coronacrisis. Het doel van de behandeling is om beter met het verlies om te leren gaan.

Het onderzoek dat de universiteiten momenteel doen, is erop gericht om in kaart te brengen of de online behandeling leidt tot afname van emotionele problemen.

Begeleide online rouwbehandeling

De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie die speciaal is gericht op rouw na het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis. Deelnemers worden bij de online therapie ondersteund door een therapeut waarmee zij via e-mail contact houden.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij actief en doelgericht emotionele problemen in kaart worden gebracht. Deelnemers leren gedachten en gedragingen die het verwerkingsproces in de weg kunnen staan, te herkennen. Daardoor ontstaat ruimte voor verandering en verminderen negatieve gevoelens.

Onderzoek naar effectiviteit online behandeling

De Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen willen graag weten hoe effectief de therapie is. Daarom doen zij dit onderzoek. Dat de behandeling deel uitmaakt van wetenschappelijk onderzoek betekent dat aan deelnemers gevraagd wordt om voor en na de behandeling een aantal vragen te beantwoorden in een telefonisch interview. 

In de verslagen die over de resultaten gemaakt worden, wordt niet over individuele personen gesproken en worden geen identificeerbare gegevens gebruikt die herleid kunnen worden naar specifieke deelnemers.

Aan de hand van de antwoorden op de interviewvragen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen helpen.

Meer informatie

De behandeling wordt online aangeboden via het internet. Deelnemers doorlopen de behandeling zelfstandig met online ondersteuning van een therapeut. De behandeling neemt ongeveer 2 uur per week in beslag en duurt in totaal 8 weken.

De behandeling wordt aangeboden aan volwassen personen die een dierbare hebben verloren tijdens de coronacrisis en behoefte hebben aan hulp. Mensen kunnen deelnemen aan de behandeling als zij klachten van posttraumatische stress, verstoorde rouw en/of depressie ervaren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een telefonisch interview. Voor de online behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website: www.rouwencorona.nl. Wilt u meer informatie over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met drs. Lyanne Reitsma via info@rouwencorona.nl.