Voorkom coronabesmettingen bij uitvaarten

 

Het aantal coronabesmettingen loopt op, de maatregelen zijn weer strenger. Er zijn uitzonderingen voor uitvaarten - en dat is belangrijk! - maar daar moeten we wel verantwoord mee omgaan.

Uitvaarten zijn uitgezonderd van veel van de beperkende maatregelen die gelden ten aanzien van het aantal mensen dat mag samenkomen en ook waar het gaat om horeca, is er rond uitvaarten meer mogelijk. Gelukkig, want zelden is het zo belangrijk om samen te kunnen komen dan rond een overlijden.

Anderhalve meter afstand: ook bij een uitvaart

20201029 BGNU Voorkom coronabesmettingen bij uitvaarten Beperk besmettingsrisico Covid 19

Het is dan ook ontzettend belangrijk dat we verantwoord omgaan met die uitzonderingspositie. Niemand wil besmet raken met het coronavirus en zeker niet bij een uitvaart. Of wat te denken als u onbewust een van de directe nabestaanden besmet? Die hebben het juist nu al moeilijk genoeg, ook als ze niet ziek zijn.

Met het oog op iedereen die u lief is, is het dus belangrijk dat u zich - ook en juist - bij een uitvaart aan de coronaregels houdt: houdt voldoende afstand, draag in binnenruimtes een mondkapje (en houdt ook dan voldoende afstand), zorg voor goede handhygiëne. Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen zullen u daar ook op (blijven) wijzen en hebben daarvoor veelal zaken als desinfectiezuilen en mondkapjes beschikbaar.

Uitvaartmedewerkers zijn ook bezorgd om de impact die eventuele besmettingen bij uitvaarten nu kunnen hebben voor uitvaarten in de nabije toekomst: als blijkt dat er bij uitvaarten veel besmettingen plaatsvinden, worden er mogelijk ook bij uitvaarten meer beperkingen opgelegd en kunnen toekomstige nabestaanden hun uitvaart niet zo vormgeven als zij willen. Dat willen we voorkomen, en met uw medewerking kunnen we dat ook!

Waar mag ik een condoleance organiseren?

20201029 BGNU Voorkom coronabesmettingen bij uitvaarten Condoleance

Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. In uitvaartcentra en crematoria mag dus na afloop van een uitvaartplechtigheid een condoleance georganiseerd worden. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden is het belangrijk dat er tijdens de condoleance zo min mogelijk verplaatsingen zijn. Bezoekers en nabestaanden hebben daarom in de condoleanceruimte een vaste zitplaats.

Buiten de steden is het gebruikelijk om uitvaarten te organiseren in een dorpshuis of kerk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat dergelijke locaties ook onder de uitzondering voor uitvaartcentra vallen. Locaties die primair op horeca gericht zijn, doen dat niet (die zijn conform de verscherpte maatregelen gesloten).


Regelt u een uitvaart? Door met deze punten rekening te houden wordt het een mooie en veilige bijeenkomst.

  • Zorg dat de uitvaartplechtigheid en de condoleance zo veel mogelijk op één locatie plaatsvinden. Beperk verplaatsingen.
  • Communiceer, als dat mogelijk is, de regels en aanpassingen in verband met het coronavirus al vooraf met de bezoekers van de uitvaart en geef daarbij aan dat u het belangrijk vindt dat de regels worden nageleefd. Spreek met de uitvaartverzorger af dat hij voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid zegt dat u het belangrijk vindt dat de coronaregels in acht genomen worden, of doe dat zelf.
  • Beperk het schenken van alcohol (of liever schenk geen alcohol) tijdens de condoleance. Ook de consumptie van weinig alcohol maakt het voor veel mensen moeilijker om zich aan de 1,5-meterregel te houden. 

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?

20201029 BGNU Voorkom coronabesmettingen bij uitvaarten Aantal personen bij een uitvaart

In de thuissituatie geldt het dringende advies dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag. De overheid heeft op deze regel geen uitzondering voor uitvaarten gemaakt en het is daarom belangrijk om ook rond een overlijden thuisbezoek zoveel mogelijk te beperken. Komen er bezoekers in huis, zorg dan voor extra ventilatie.

Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er met registratie, vaste zitplaats en gezondheidscheck geen maximum is aan het aantal personen dat is toegestaan. Uiteraard mag het aantal bezoekers niet meer zijn dan in de locatie veilig is. Locaties, zoals uitvaartcentra en crematoria, vragen aan alle aanwezigen om contactgegevens te noteren voor het geval dat bron- en contactonderzoek door de GGD nodig is.

Mag iemand die in quarantaine zit, toch een uitvaart bijwonen?

20201029 BGNU Voorkom coronabesmettingen bij uitvaarten in quarantaine en toch naar uitvaartplechtigheid

Nabestaanden die besmet zijn of die mogelijk besmet zijn, verblijven verplicht in quarantaine en kunnen een uitvaart niet bijwonen. Het RIVM maakt een uitzondering voor nabestaanden in de eerste graad: als hun gezondheidstoestand het toelaat en zij weinig klachten hebben (geen koorts en niet hoesten), kunnen zij met een chirurgisch mondneusmasker aanwezig zijn bij een uitvaartplechtigheid.

Voor die eerstegraads nabestaanden is dat natuurlijk prettig, maar is het ook verstandig? We weten allemaal hoe moeilijk het is om niet aan een mondkapje te zitten. Bij een uitvaart met alle emoties en tranen die daarbij horen, is dat extra moeilijk. Bij een uitvaart willen we ook graag dicht bij elkaar zijn. Woorden zijn vaak moeilijk te vinden, een hand op een schouder zegt vaak zo veel … Het is, kortom, moeilijk om je als nabestaande zo te gedragen dat je het (mogelijke) coronavirus niet verspreidt.

Als uitvaartbranche adviseren we daarom om eerst goed naar alternatieven te kijken, voordat wordt besloten dat (mogelijk) besmette eerstegraads nabestaanden bij de uitvaartplechtigheid aanwezig zijn. Alternatieven kunnen zijn: een apart afscheidsmoment voor besmette (uiteraard met gebruik van beschermingsmiddelen) en niet-besmette nabestaanden en belangstellenden, het volgen van de dienst via een livestream, het houden van een kleine dienst thuis, het uitstellen van de uitvaart of het organiseren van een rijdende laatste groet.