Overheid staat stil bij laatste levensfase

 

Van 15 februari tot en met 18 april 2020 vindt de maatschappelijke dialoog laatste levensfase plaats: in zo’n 40 huiskamers in Nederland kunnen geïnteresseerden deelnemen aan gesprekken over de thema’s voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. 

Wie zich wil voorbereiden op het eigen overlijden, kan op de website van de Rijksoverheid een persoonlijk overzicht met aandachtspunten samenstellen.

Huiskamergesprekken over laatste levensfase

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft opdracht gegeven tot een maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase. Onderdeel van die maatschappelijke dialoog zijn huiskamergesprekken over de thema’s voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. Deze gesprekken worden in zo’n 40 huiskamers in Nederland gevoerd in de periode van 15 februari tot en met 18 april 2020.

Informatiemarkt over laatste levensfase

20200130 BGNU Overheid staat stil bij laatste levensfase Huiskamergesprekken en buurtgesprekken over laatste levensfase

De huiskamergesprekken over de laatste levensfase worden gehouden in Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan zich ervoor aanmelden via de website www.dialooglaatstelevensfase.nl. Daar is ook alle informatie over de maatschappelijke dialoog te vinden.

In de gesprekken worden ervaringen, zorgen, meningen en wensen over voltooid leven, waardig ouder worden en de bestaande euthanasiewetgeving gedeeld. Vervolgens komen de deelnemers aan de huiskamergesprekken samen in een buurtgesprek. Daar kunnen ook andere deelnemers bij aansluiten. Experts gaan dan dieper op de onderwerpen in en er is een informatiemarkt waar praktische informatie te vinden is over mogelijkheden in de laatste levensfase.

Aandacht voor laatste levensfase in regeerakkoord

Het initiatief van Minister De Jonge voor de maatschappelijke dialoog komt voort uit het regeerakkoord. Daarin heeft het kabinet vastgelegd dat het een brede maatschappelijke discussie aangaat over de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving, waardig ouder worden en voltooid leven. Kortom: de laatste levensfase. De ideeën, meningen en gevoelens die over deze onderwerpen leven en middels de maatschappelijke dialoog worden opgehaald, worden gebundeld in een eindrapport.

De maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase wordt afgesloten op 25 juni 2020. Dan wordt tijdens een symposium het eindrapport gepresenteerd aan Minister De Jonge. De Minister van VWS stuurt het rapport daarna aan de Tweede Kamer als bijdrage aan de politieke discussie over de laatste levensfase.

Voorbereiden op het eigen overlijden

20200130 BGNU Overheid staat stil bij laatste levensfase Voorbereiden op het eigen overlijden

Niemand staat graag stil bij de gevolgen die het eigen overlijden heeft voor familie en naasten. Niemand laat hen graag in de kou staan, maar of werkelijk alles goed geregeld is …? Op de website Voorbereiding op overlijden: wat moet ik regelen? biedt de Rijksoverheid u de mogelijkheid om - aan de hand van maximaal zes vragen - een persoonlijk overzicht samen te stellen van zaken die u kunt regelen om uw nabestaanden te ontzorgen.


Naast de website Voorbereiding op overlijden: wat moet ik regelen? heeft de Rijksoverheid ook een website waar u kunt nagaan wat u moet regelen als uw ouder, partner of kind is overleden: Overlijden: wat moet ik regelen? En er is een website waar op de persoonlijke situatie toegesneden informatie over erven te vinden is: Erven: wat moet ik regelen?