Corona-update n.a.v. motie Van der Staaij

 

Op 4 november 2020 is een motie van Tweede Kamerlid Van der Staaij aangenomen waardoor in uitzonderlijke gevallen afwijking van het maximumaantal aanwezigen bij een uitvaart mogelijk is.

Groepsgrootte bij uitvaarten beperkt

In de periode van 9 tot en met 18 november gelden er verzwaarde coronamaatregelen, ook ten aanzien van uitvaarten.

  • In de periode van 9 tot en met 18 november is de maximale groepsgrootte bij uitvaartplechtigheden 30 personen, zowel binnen als buiten, exclusief kinderen tot 12 jaar.
  • Een nazit in een uitvaartcentrum (waarbij de uitvaartplechtigheid en de nazit in dezelfde locatie plaatsvinden) is nog steeds mogelijk.

Motie Van der Staaij

Woensdagavond 4 november stemden alle Kamerfracties in met een voorstel van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij om in bijzondere gevallen meer dan dertig mensen toelaten bij een uitvaart. De beoordeling of er sprake is van een bijzonder geval ligt bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Hij beslist of er afgeweken mag worden van het maximum en een grotere groep is toestaan.

De motie heeft nadrukkelijk betrekking op uitzonderlijke gevallen. Het is aan de nabestaanden om de afweging te maken om een dergelijke aanvraag te gaan indienen bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Iedere uitvaart is bijzonder

20201105 BGNU Corona update n a v motie Van der Staaij Veiligheidsregio kan groepsgrootte bij uitvaart verruimen

Voor de nabestaanden is iedere uitvaart bijzonder. De motie geeft niet aan wanneer er sprake is van een dusdanig bijzondere uitvaart dat de groepsgrootte niet tot 30 personen beperkt hoeft te worden. Die afweging wordt volledig bij de veiligheidsregio neergelegd. In het licht van het brede pakket aan coronamaatregelen zoals dat geldt voor de periode tot en met 18 november is het echter de verwachting dat de veiligheidsregio’s terughoudend zullen zijn met het verruimen van de maximale groepsgrootte; met name in die regio’s waar het aantal besmettingen nog steeds erg hoog is.