Asbestemming kiezen in coronatijd

 

Volgens de wet mag een crematorium één maand na de crematie de asbus aan de opdrachtgever meegeven. Die regel geldt ook nu, maar in deze coronatijd vragen sommige crematoria om het ophalen van de as uit te stellen. Dat geeft u meer mogelijkheden om daarvan een speciaal moment te maken.

Eén maand wachten op crematie-as

De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een crematorium niet eerder dan een maand na de crematie de as aan de nabestaanden - of preciezer gezegd: aan de opdrachtgever van de crematie - mag overhandigen. Zij kunnen ervoor kiezen om de as te bewaren of te verstrooien, of allebei een beetje: er kan veel!

Langer wachten op crematie-as?

20200506 BGNU Asbestemming kiezen in coronatijd Langer wachten op crematie as

In deze coronatijd vragen sommige crematoria aan nabestaanden om het ophalen van de crematie-as uit te stellen. Sommige mensen denken dat dat is omdat de crematie-as mogelijk nog besmet zou kunnen zijn met het coronavirus. Dat is niet het geval! Het coronavirus overleeft verbranding in de crematieoven - de temperatuur loopt dan op tot zo’n 1100 graden Celsius - niet.

Crematoria vragen nabestaanden om de crematie-as later op te halen omdat er door het coronavirus veel uitvaartplechtigheden zijn en waren, en zij soms ook een beperkte personele bezetting hebben; zij moeten prioriteiten stellen. Is het voor u belangrijk om op een bepaald moment de crematie-as af te halen of daarover te kunnen beschikken (bijvoorbeeld de verjaardag van de overledene) bespreek dat dan met het crematorium.

Een bijzonder moment

Onafhankelijk van welke bestemming u aan de crematie-as geeft: het ophalen van de asbus is altijd een bijzonder moment. Een moment ook, dat veel mensen willen delen met anderen die de overledene dierbaar waren.

De mogelijkheden om samen te komen, zijn in verband met de coronamaatregelen heel beperkt. Voor uitvaartplechtigheden geldt dat daar 30 personen bij aanwezig mogen zijn, maar dat geldt niet voor het ophalen van de crematie-as! U kunt dat momenteel met een of twee personen doen en ook bij het verstrooien of bijzetten van de crematie-as mogen niet meer personen aanwezig zijn. Als u dat moment samen met meerdere volwassen kinderen van de overledene en hun gezinnen wilt delen, overweegt u dan om het uit te stellen.

Er is veel mogelijk met crematie-as

20200506 BGNU Asbestemming kiezen in coronatijd Er zijn veel bestemmingen voor crematie as mogelijk

Soms heeft de overledene vastgelegd wat er met zijn crematie-as moet gebeuren. Bijvoorbeeld dat die op een bepaalde plaats moet worden verstrooid, of moet worden bijgezet in het graf van een eerder overleden kind. De overledene kan ook hebben bepaald dat de crematie-as of een deel daarvan moet worden verdeeld over bepaalde personen. Als de overledene niet heeft aangegeven wat er met zijn crematie-as moet gebeuren, bepalen de nabestaanden - of beter gezegd: de opdrachtgever van de crematie - dat en uiteraard hebben zij de plicht dat zoveel mogelijk in overeenstemming met de (vermoedelijke) wens van de overledene te doen.

Er is veel mogelijk: verstrooien, bijzetten in een graf of urnenmuur, thuis bewaren, een deel van de as verwerken in een sieraad, etc. Welke mogelijkheden er allemaal zijn leest u in dit artikel over asbestemmingen. Maar welke bestemming u ook kiest: houdt er rekening mee dat de mogelijkheid om het moment te delen door de coronamaatregelen vooralsnog beperkt zijn.