Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) komt eraan

 

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat betekent dat voor de uitvaartbranche?

Het inwerkingtreden van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betekent belangrijke aanpassingen in het arbeidsrecht en het sociale-zekerheidsrecht. Op haar website geeft AWVN een korte samenvatting van de maatregelen van de Wab. De belangrijkste voor de uitvaartbranche zijn:

Ketenbepaling

De ketenbepaling zegt momenteel dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  twee keer mag worden verlengd, als die keten van tijdelijke arbeidscontracten en tussenliggende perioden die niet langer duren dan zes maanden, als geheel niet langer duurt dan 24 maanden. Vanaf 1 januari 2020 wordt die termijn van 24 maanden opgerekt naar 36 maanden. Uitgebreide informatie over de huidige ketenbepaling met rekenvoorbeelden en wat de verlenging van de termijn in de praktijk betekent, leest u op deze website

Oproepovereenkomsten

20190710 Bgnu Wet Arbeidsmarkt In Balans Wab Voor De Uitvaartbranche

Oproepkrachten zijn voor de Wab medewerkers met nulurencontracten, min/max-contracten of arbeidsovereenkomsten (zoals ook uitzendovereenkomsten) waarbij de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Een contract met een jaarurennorm, met een vast loonbedrag per periode, wordt niet gezien als oproepcontract.

De Wet arbeidsmarkt in balans geeft aan dat oproepkrachten ten minste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen en dat zij recht op loon behouden als de werkgever na die termijn de oproep afzegt. In een cao kan deze termijn worden bekort naar één dag, en dat is dan ook een onderwerp voor de komende onderhandelingen voor de cao Uitvaartbranche. Houdt de werkgever zich niet aan de termijn, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.

De Wab geeft oproepkrachten een opzegtermijn van vier dagen of minder, indien dat in de cao is opgenomen; ook dat is een onderwerp voor de komende onderhandelingen voor de cao Uitvaartbranche.

Na 12 maanden is de werkgever verplicht om een oproepkracht een aanbod voor vaste uren te doen. Dat aanbod moet gebaseerd zijn op het gemiddeld gewerkte aantal uren gedurende die 12 maanden.

Transitievergoeding

Bij ontslag is in veel gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De Wab regelt dat werknemers vanaf de eerste werkdag (in plaats van na 24 maanden) recht krijgen op de vergoeding. De vergoeding is altijd 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar en is dus niet meer afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. Eindigt een arbeidsovereenkomst door beroep op de cumulatiegrond, dan heeft de werknemer recht op maximaal anderhalf keer de transitievergoeding.

Leden vinden meer informatie over de Wab en de transitievergoeding in de kennisbank van BGNU.