Weer up-to-date over arbeidsrecht en vaststellingsovereenkomst

 

Wilt u meer weten over arbeidsrecht: de regels rond ontslag, de inhuur van zzp'ers, de WAB? AWVN organiseert een seminar en praat u helemaal bij. Wie alleen op zoek is naar wat er in een vaststellingsovereenkomst moet staan, leest de kennisbank van BGNU. 

Seminar AWVN

Wat zijn de regels rondom ontslag en hoe pas je die goed toe? Hoe zit het met de inhuur van zzp'ers? Zijn de regels voor ontslagvergoedingen aangepast? Over deze vragen, maar ook over de komende WAB, wordt u bijgepraat in het eendaagse seminar dat AWVN over arbeidsrecht organiseert. Meer informatie over het seminar, de plaats, data en kosten vindt u op de website van AWVN.

Vaststellingsovereenkomst

20190225 Bgnu Weer Up To Date Over Arbeidsrecht En Vaststellingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) is een relatief simpele manier om dat met wederzijds goedvinden te doen, maar dan moet u de gemaakte afspraken wel goed vastleggen. In de kennisbank van BGNU leest u welke punten in een goede vaststellingsovereenkomst terugkomen. 

Goede afspraken over concurrentie- en relatiebeding belangrijk!

Natuurlijk zet u in de vaststellingsovereenkomst wanneer het dienstverband eindigt. Maar legt u ook helder vast welke afspraken na die tijd tussen u en de (dan) ex-medewerker van kracht zijn? Als u in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht of een concurrentie- en relatiebeding overeen bent gekomen, zet dan ook zwart op wit of dat onverminderd van kracht blijft, komt te vervallen of wordt beperkt. Dat kan belangrijk zijn: de rechter heeft al eens geoordeeld dat aangezien er in de vaststellingsovereenkomst niet werd gesproken over het eerder overeengekomen beding, dat beding onder de finale kwijting viel. Met andere woorden: het beding was niet meer van toepassing. 

Handel alle financiële zaken af!

U legt natuurlijk ook vast of er een vergoeding is afgesproken. Maar heeft u bij het maken van de financiële afspraken ook goed gekeken naar de verlofdagen van de medewerker: moeten er nog dagen worden uitbetaald of verrekend? En hoe zit het met gemaakte studiekosten: blijven de daarover eventueel gemaakte afspraken over terugbetaling van kracht? Is er een outplacementbudget? Krijgt de medewerker een vergoeding voor de kosten van juridische bijstand? En tot welke datum kan de medewerker nog declaraties indienen?

Kortom: er is veel om vast te leggen. Zorg dat u niets vergeet!