WATT te doen inzake de Informatieplicht Energiebesparing

 

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Dus ook voor de uitvaartbranche. De informatieplicht betekent dat bedrijven die in die categorie vallen vóór 1 juli 2019 alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen moeten rapporteren in het eLoket van RVO. Die datum nadert met rasse schreden!

Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer. De Wet Milieubeheer is sinds 1993 van kracht en bepaalt dat bedrijven de jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) gebruiken maatregelen moeten nemen het energiegebruik terug te dringen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij bovendien verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren: de Informatieplicht Energiebesparing.

Doel van de wetgeving is om bedrijven te stimuleren een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De Wet Milieubeheer richt zich dan ook op maatregelen die in relatief korte tijd (5 jaar) zijn terug te verdienen. 

Vragen en antwoorden over de Informatieplicht Energiebesparing

20190415 Bgnu Informatieplicht Energiebesparking Watt Logo

Om vragen over de Informatieplicht Energiebesparing te beantwoorden en om ondernemers te helpen bij het rapporteren is door onder andere MKB-Nederland en VNO-NCW WATTjemoetweten.nl gelanceerd.

Op deze website kunt u checken of uw onderneming onder de informatieplicht valt en u vindt er een handig stappenplan. Wanneer u het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing volgt, weet u direct of de Informatieplicht voor uw onderneming van toepassing is en wat u moet ondernemen als dat het geval is.

Kennisbank BGNU over energiebesparing voor uitvaartbedrijven

Uitvaartondernemingen vinden ook in de kennisbank van branchevereniging BGNU veel informatie over de Wet Milieubeheer, energiebesparing en de hulp die de overheid daarbij kan geven. Maar ook tips over hoe u (meer) circulair kunt gaan werken. Lees bijvoorbeeld:

Specifieke informatie over duurzame uitvaarten is daarnaast natuurlijk ook te vinden bij GreenLeave