Veel enthousiasme voor scholing tijdens ledenvergadering BGNU

 
20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Uitvaartverzorging Leidsche Rijn

Op 19 november hield BGNU haar laatste ledenvergadering van 2019. De branchevereniging mocht voor die gelegenheid weer te gast zijn bij een van haar leden: Uitvaartverzorging Leidsche Rijn opende de deuren van haar monumentale boerderij De Hoef in Utrecht voor haar con-collega’s.

Op het programma stond een aantal vaste onderwerpen, zoals het vaststellen van het jaarplan voor 2020 en de daarbij behorende begroting, maar er werd ook een eerste blik richting 2025 geworpen en uitgebreid stilgestaan bij permanente educatie.

Met een frisse blik

20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Leden

Het was de eerste ledenvergadering die geheel onder leiding stond van voorzitter Antoinette Steenbeek. Op haar eigen wijze loodste zij de leden, die in grote getale gekomen waren, door de agenda. In haar inleiding tipte Antoinette Steenbeek aan de media-aandacht die de branche in de afgelopen periode heeft gekregen. Geen leuke aandacht voor de uitvaartbranche, maar BGNU heeft zich positief weten te onderscheiden. Zo gaven verschillende ondernemingen aan lid te willen worden van de branchevereniging en hebben enkele die stap ook al daadwerkelijk gezet.

20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Nieuwe Leden

In 2019 hebben zich als nieuwe leden bij BGNU aangesloten:

 • Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland
 • Uitvaartzorg Van David
 • Uitvaartorganisatie Een Laatste Groet
 • Uitvaartzorg Annemarie Dix
 • Els de Zanger Uitvaartbegeleiding
 • Uitvaartverzorging Van der Laan
 • Art of Goodbye
 • In Memoriam Uitvaarten
 • Peusen Uitvaartzorg
 • De Weerd Uitvaartverzorging
 • Fender Uitvaart B.V.
 • Uitvaartverzorging Maas & Waal v.o.f.
 • Scholtus Uitvaartverzorging- & Winkel
 • Uitvaartverzorging Co Feld

Per 1 januari 2020 mag BGNU daarnaast nog verwelkomen:

 • Paternotte Uitvaartzorg
 • Sir Jamian Uitvaart 

Op naar 2020

20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Jaarplan 2020

In 2020 gaat BGNU door op de ingeslagen weg. Veel bekende activiteiten worden voortgezet - zoals de BGNU NetwerkEvents - of uitgebreid - zoals de informatievoorziening middels de website van BGNU. Andere activiteiten die BGNU in 2020 wil oppakken zijn het organiseren van een uitvaartcongres en het verzamelen van data ter ondersteuning van het beleid van de vereniging.

Leden kunnen alle plannen van hun branchevereniging teruglezen in de kennisbank. Daar vinden zij ook de bijbehorende begroting. Beide werden tijdens de ledenvergadering unaniem vastgesteld. 

En door naar 2025

20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Bgnu 2025

De plannen voor 2020 zijn de invulling van het laatste deel van het plan BGNU 2020 dat de leden in 2017 vaststelden. Tijd dus om verder de toekomst in te gaan kijken: welke onderwerpen moet BGNU in de komende vijf jaren gaan oppakken? Dat zal worden voorbereid door een werkgroep van leden. Barbara Alma, Angela Fabriek, Andja Bratić, Marco Stolk, Karel van Dommelen en David van de Waal gaan zich daar begeleid door een externe moderator over buigen. Hun ideeën worden besproken tijdens de eerste ledenbijeenkomst van 2020, op 25 maart

Bij het formuleren van haar plannen neemt de werkgroep nadrukkelijk ook de “Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentbescherming in de uitvaartbranche” mee, die op basis van gesprekken met diverse personen in de uitvaartbranche door Ton Heerts zijn geformuleerd. De leden van BGNU gaven in de ledenvergadering aan de overwegingen zoals die door Ton Heerts in de beginselen zijn geformuleerd te onderschrijven, maar niet akkoord te gaan de geformuleerde doelen.  

Scholingswensen voor permanente educatie

20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Permanente Educatie En De Elementen Van Het Leven

Permanente educatie, of eigenlijk meer specifiek de scholingsbehoefte voor het PE-programma voor Register Uitvaartverzorgers, was het centrale thema van de vergadering. Welke scholing willen BGNU-leden hun uitvaartverzorgers kunnen bieden? Waarmee moeten Register Uitvaartverzorgers PE-punten kunnen scoren?

Nu al kunnen Register Uitvaartverzorgers scholing volgen en daarmee punten behalen voor hun permanente educatie, maar op 1 januari 2020 gaat de verplichting voor het behalen van PE-punten formeel van start: in een periode van 3 jaar moeten Register Uitvaartverzorgers 60 PE-punten behalen. De hoogste tijd dus om erbij stil te staan hoe het scholingsaanbod voor de permanente educatie eruit zou moeten zien. 

20191119 Bgnu Algemene Ledenvergadering Foto Hein Athmer Presentatie Scholingswensen

BGNU heeft daarom verschillende opleiders in de uitvaartbranche uitgenodigd om uit eerste hand te horen waaraan uitvaartondernemers behoefte hebben. Acht opleiders maakten enthousiast van de uitnodiging gebruik en luisterden naar de ideeën die naar voren werden gebracht.

Daartoe gingen de leden in vier groepen uiteen. Voor iedere groep was er een set met glazen waarin de vier elementen van het leven werden gesymboliseerd. Water, aarde, vuur en lucht vormden een prima inspiratie voor de scholing die uitvaartverzorgers nodig hebben. Er werd druk gebrainstormd en na afloop presenteerden de opleiders de uitgebreide inventarisaties van hun groep.

(foto’s: Hein Athmer)