Scan hoe toegankelijk de website van uw uitvaartonderneming is

 

U kunt eenvoudig beoordelen of de website van uw uitvaartonderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking. MKB-Nederland heeft hiervoor met Stichting Accessibility en Thuiswinkel.org (de brancheorganisatie voor webwinkels) de Zelfscan Toegankelijkheid ontwikkeld.

Snel een eerste indicatie

20190125 Bgnu Toegankelijkheid Website Uitvaartonderneming Kwaliteit Achterliggende Code

De Zelfscan is de makkelijkste scan die u kunt bedenken: u voert het webadres van uw uitvaartonderneming in en de scan voer automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden ziet u welke aandachtspunten er voor uw uitvaartwebsite zijn.

De test kijkt nu met name naar de kwaliteit van de achterliggende code van de website (is die begrijpelijk voor leessoftware), alternatieve tekst voor afbeeldingen (kan voorgelezen worden wat op de afbeeldingen staat) en de leesbaarheid van de pagina’s (structuur, kleurencontrast, schaalbaarheid). 

Zelfscan Toegankelijkheid wordt uitgebreid

Momenteel kan de Zelfscan Toegankelijkheid maar een beperkt deel van de internationale toegankelijkheidscriteria betrouwbaar automatisch testen. De uitkomsten geven dus geen volledig beeld, maar een indicatie waarmee u als uitvaartondernemer aan de slag kunt. Het is de bedoeling dat de Zelfscan in de toekomst uitgebreid wordt met meer meetpunten en uitgebreidere rapportages.

BGNU

BGNU is momenteel doende om haar website uit te breiden en houdt daarbij natuurlijk ook de bestaande website tegen het licht. Een goed moment dus om direct de Zelfscan Toegankelijkheid te doen!

Resultaat: www.bgnu.nl scoort prima op code-kwaliteit en alternatieve tekst, maar de leesbaarheid van de pagina’s verdient nog extra aandacht. Daar gaat dan ook aan gewerkt worden! Toegankelijkheid is immers een van de eisen die aan de bouwers van de uitgebreide website is meegegeven. 

Toegankelijkheid belangrijk? Ja!

20190125 Bgnu Toegankelijkheid Website Uitvaartonderneming Toetsenbord

MKB-Nederland geeft aan dat het voor miljoenen Nederlanders niet vanzelfsprekend is dat zij gebruik kunnen maken van websites of webwinkels. Dat kan zijn omdat zij een visuele, auditieve of fysieke beperking hebben, maar ook door dyslexie, laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking. Mensen kunnen bijvoorbeeld geen muis gebruiken, of hebben problemen met het geluid van video’s, te kleine letters of onvoldoende contrast. Problemen die, zo is de verwachting, alleen maar zullen toenemen met de vergrijzing. 

Bij de resultaten van de Zelfscan kunt u in indicatie krijgen wat een slecht toegankelijke website kan betekenen, bijvoorbeeld voor de omzet van uw digitale uitvaartwinkel. 

Iedereen profiteert van een toegankelijke website

20190125 Bgnu Toegankelijkheid Website Uitvaartonderneming Zelfscan Voor Websites

Maar niet alleen voor de tevredenheid van de bezoekers van uw uitvaartsite en voor de omzet van de eraan gekoppelde webshop is het belangrijk dat u aandacht geeft aan toegankelijkheid. Ook Google heeft een voorkeur voor toegankelijke websites: een toegankelijke website scoort hoger in Google zoekresultaten. Daarnaast is een toegankelijke website sneller, waardoor ook reguliere internetgebruikers ervan profiteren. Ook dat kan weer leiden tot meer bezoekers aan de website van uw uitvaartonderneming en een hogere omzet uw uitvaartwebshop. 

Wilt u niet alleen digitaal toegankelijk zijn? MKB Toegankelijk geeft daarvoor tips!