Rondetafelgesprek Tweede Kamer: wettelijke kwaliteitsborging gewenst

 

Op 11 april 2019 schoof BGNU met veertien andere genodigden aan bij het Rondetafelgesprek over modernisering van de Wet op de lijkbezorging. Het gesprek werd voorgezeten door Monica de Boer van D66. Vorig jaar diende zij een initiatiefnota in om de Uitvaartwet - zoals de wet moet gaan heten - te herzien.

Ook onder deze nieuwe naam blijkt deze wet niet erg ‘sexy’: slechts twee Kamerleden (Tobias van Gent,VVD en Nevin Özütok, GroenLinks) woonden het overleg bij. Klik hier voor de video van het overleg. 

Marktbreed

20190412 Bgnu Troelstrazaal Tweede Kamer 1 Foto Rolf Van Koppen Fotografie

De nieuwe naam Uitvaartwet werd breed gedragen. Ook breed gedragen werd de wens om betere wettelijke bescherming (met name tegen risico’s van nucleaire geneeskundige behandelingen) en een wettelijke kwaliteitsborging van het vak van uitvaartverzorger. Uiteenlopende genodigden pleiten hiervoor, zoals bespaarjournalist Marieke Henselmans (van het boek Laat je niet kisten door de commercie), islamitisch onderzoeker Khadija Kadrouch (die een wildgroei aan islamitische uitvaartbedrijven signaleert) en alle gevestigde uitvaartpartijen. Roel Stapper van de Landelijke Vereniging van Crematoria gaf een sprekend voorbeeld: ‘sommige crematoria hebben iemand aangesteld om onervaren uitvaartverzorgers te behoeden voor fouten’.

NaVU

Tweede Kamerlid Van Gent vroeg BGNU-directeur Heidi van Haastert uit te leggen welke opleidingseisen de branche nu stelt. Een mooie kans om het Keurmerk Uitvaartzorg met zijn onafhankelijke externe auditering, het Register van gecertificeerde uitvaartverzorgers, het Nationaal Vakexamen en tot slot onze Branchevereniging van Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen te presenteren. Nu de wettelijke erkenning nog!

Termijnen

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren het voorstel om binnen 24 uur te mogen begraven, om de bewaartermijn van de as te verkorten of af te schaffen, de termijn dat grafrechten verlengd worden te vergemakkelijken en het schrappen van het woord ‘lijk’. Ook werd er van diverse kanten gepleit voor een universeler beleid binnen de diverse gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van grafkosten en regelgeving.

Nota-overleg

20190412 Bgnu Troelstrazaal Tweede Kamer 2 Foto Rolf Van Koppen Fotografie

Aanstaande maandag (15 april 2019) is het nota-overleg van de vaste commissie Binnenlandse Zaken met minister Kajsa Ollongren over de modernisering van de uitvaartwet. 


Op initiatief van BGNU is naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de Wet op de lijkbezorging een branchebrede position paper verschenen. U leest die hier.

BGNU heeft naar aanleiding van het rondetafelgesprek veel media aandacht gekregen: