Overheidsinformatie rond een overlijden

 

Op Rijksoverheid.nl/overlijden kunnen nabestaanden eenvoudig een persoonlijke checklist samenstellen van zaken die geregeld moeten worden na een overlijden.

Overheidsinformatie bundelen

Praktische overheidsinformatie rond life-events is op internet wel te vinden, maar is erg versnipperd. En dat terwijl het om informatie gaat die mensen in vaak emotionele perioden nodig hebben; momenten waarin mensen niet bewust bezig zijn met overheidszaken. De overheid heeft zich daarom tot taak gesteld die informatie te bundelen en doet dat in het programma Mens Centraal. Het eerste life-event waarvan de informatie nu gebundeld online te vinden is, is ‘Overlijden’.

Rijksoverheid.nl

20190507 Bgnu Overheidsinformatie Rond Overlijden Checklist

Op Rijksoverheid.nl/overlijden is het nu mogelijk om een handig overzicht te maken van zaken die geregeld moeten worden, wanneer men te maken krijgt met het overlijden van een naaste. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het regelen en betalen van de uitvaart, maar ook het afwikkelen van pensioenen, uitkeringen, belastingen en bankzaken. En aan wat te doen met de auto van de overledene of diens Wmo-voorzieningen. 

Door een keuze te maken voor het perspectief dat het beste bij de eigen situatie past, kan een nabestaanden op de pagina “Overlijden: wat moet ik regelen” een persoonlijke checklist samenstellen. Daarvoor moeten maximaal 11 vragen worden ingevuld. De checklist die zo ontstaat bevat alleen die informatie die voor dit overlijden relevant kan zijn, en kan gemakkelijk worden opgeslagen als pdf-bestand. 

Zegt het voort!

De checklist kan nabestaanden veel steun bieden bij het afhandelen van een overlijden. Het is daarom belangrijk dat uitvaartverzorgers nabestaanden op het bestaan van de checklist wijzen. Daarnaast kunt u nabestaanden natuurlijk ook middels uw informatiemateriaal op de website wijzen. En vergeet uw social media niet! 

Meer informatie volgt

De checklist richt zich nu nog alleen op het overlijden van een partner of een ouder, maar de checklist wordt nog verder uitgebreid met het perspectief ‘Mijn kind is overleden’. Vanuit het programma Mens Centraal wordt daarnaast nog aan twee nieuwe checklists gewerkt: “Wat moet ik regelen als mogelijke erfgenaam?” en “Hoe bereid ik mij voor op mijn eigen overlijden?”