Nieuwjaar, nieuwe regels: veranderende wet- en regelgeving 2019

 

Aan het begin van ieder nieuw jaar verandert er wet- en regelgeving voor werkgevers. Branchevereniging BGNU heeft een selectie gemaakt van die veranderingen die voor veel werkgevers in de uitvaartzorg van belang zijn. 

Geboorteverlof

Het kraamverlof van partners van moeders wordt vanaf 1 januari 2019 vervangen door geboorteverlof: partners hebben recht op eenmaal de voor hen geldende wekelijkse arbeidsduur betaald verlof. Het geboorteverlof mag in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen. 

Adoptieverlof

In verband met de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in hun gezin hebben adoptie- of pleegouders vanaf 1 januari 2019 recht op zes weken pleegzorg- of adoptieverlof. In die periode heeft de werknemer recht op een UWV-uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

AOW-leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2019 66 jaar en vier maanden. 

Transitievergoeding

Het maximale bedrag dat een werkgever moet betalen aan transitievergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 81.000.

Auto van de zaak

20190115 Bgnu Wet En Regelgeving 2019 Auto Van De Zaak Bijtelling

Als een werknemer een ‘auto van de zaak’ ook privé gebruikt, geldt een bijtelling bij het loon. Per 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4 procent voor volledig elektrische auto’s alleen nog tot 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22 procent.

Ondernemingsraden

Per 1 januari 2019 wordt een jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen ondernemingen met 100 of meer werknemers verplicht. 

Verzamelwet SZW 2019

20190115 Bgnu Wet En Regelgeving 2019 Zwangerschapsverklaring Szw

Op 1 januari 2019 is de Verzamelwet SZW 2019 in werking getreden. Die wet repareert knelpunten in en verbetert de uitvoering van de sociale-zekerheidswetgeving. 

Een praktische wijziging waarmee ook werkgevers in de uitvaartzorg te maken kunnen krijgen, is het bewaren van zwangerschapsverklaringen. Deze verklaringen - nodig om bij het UWV een uitkering voor werkneemsters aan te vragen - bewaren niet meer de werkgevers, maar de werkneemster. Zij overlegt, op verzoek van het UWV, de gevraagde documenten.  

Meer informatie over deze en andere wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2019 vindt u ook op de website van AWVN