Minister wacht op advies Gezondheidsraad voor nieuwe Uitvaartwet

 

Minister K. Ollongren schrijft in haar lang verwachte brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging dat zij de Gezondheidsraad om advies vraagt voor nieuwe methoden van lijkbezorging.

Het door TU Delft opgestelde rapport Beoordelingskader alternatieve methoden van lijkbezorging wordt net als de studies over resomeren meegewogen in het advies voor de nieuwe Uitvaartwet, dat er uiterlijk voorjaar 2020 moet liggen. 

Termijnen

Ondertussen worden ook andere wijzigingsvoorstellen voor de Uitvaartwet uitgewerkt, zoals het verkorten van de termijn waarop nabestaanden de as kunnen krijgen, en het vervangen van het woord ‘lijk’ op de verklaring van overlijden. Het moet in de toekomst gemakkelijker worden om af te wijken van de wettelijke uitvaarttermijn en er komen aanvullende voorschriften voor identificatie van overledenen. 

Lijkschouw

20190118 Brief Wijziging Wet Op De Lijkbezorging Graf

Ook wat betreft het schouwen komen er aanpassingen. Het A-formulier wordt aangepast zodat voor artsen duidelijker wordt dat ze het alleen bij een overtuigd natuurlijk overlijden invullen. Ollongren verkent met  de departementen  van VWS en  JenV  in hoeverre het ethisch wenselijk en juridisch haalbaar is  om de bevoegdheden van de gemeentelijk lijkschouwer uit te breiden (om bloed, oogbolvocht, urine of ander lichaamsmateriaal af te kunnen laten nemen voor toxicologisch onderzoek). 

Communicatie

Behalve dat de Wet op de lijkbezorging wordt gemoderniseerd, komt er ook een duidelijker uitleg van de regels rond de lijkbezorging, in gewone taal, zowel voor de branche als voor burgers. Zo moet ook duidelijker worden dat nabestaanden de as van overledenen mogen vermengen. Individueel cremeren en begraven blijft verplicht.

Toezicht

Een wettelijke verankering van toezicht op de branche komt er niet. Wel gaat de minister met de branche overleggen om het toezicht te verbeteren.

Toekomstbestendig

20190118 Brief Wijziging Wet Op De Lijkbezorging Boek

Minister Ollongren spreekt in haar brief over een nieuwe toekomstbestendige Uitvaartwet. BGNU kan niet wachten tot deze er is. Voorzitter Paul Koeslag: “We blijven de wijzigingsvoorstellen voor de Wet op de lijkbezorging op de voet volgen, en zullen ons commentaar op de voorstellen terug geven aan zowel de minister als de leden van de Tweede Kamer. Daarin nemen we ook de nieuwe Europese Normen (NEN-normen) voor de uitvaart mee. We houden graag vaart in de totstandkoming van een nieuwe toekomstbestendige Uitvaartwet!” 

Lees de hele brief van de minister hier.