Kwaliteitsborging en consumentbescherming voor de uitvaartbranche

 

Het BGNU-bestuur heeft op 5 november 2019 de "Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentbescherming in de uitvaartbranche" zoals die zijn verwoord door Ton Heerts op de laatste pagina van zijn eindrapport "Inventarisatie naar draagvlak voor de beginselen in de uitvaartbranche" (november 2019) besproken. Het BGNU-bestuur stemde in meerderheid in met deze beginselen.

In de algemene ledenvergadering van 19 november 2019 heeft het bestuur deze beginselen aan de orde gesteld. De leden kunnen het eerste deel van de beginselen, de zogenaamde overwegingen, wel onderschrijven. Echter de geformuleerde doelen, het tweede deel, niet.

BGNU is overigens wel bereid mee te denken over de uitwerking van de beginselen. In maart 2020 zet BGNU samen met haar leden een lijn uit voor het strategisch beleidsplan voor de periode tot 2025 - een traject waarvoor de eerste stappen nu al, samen met een werkgroep van leden, worden gezet. De geformuleerde beginselen zullen dan met de leden uitvoerig besproken worden.

  • Hier leest u de "Beginselen voor kwaliteitsborging en consumentbescherming in de uitvaartbranche".
  • Klik hier als u het volledige rapport van Ton Heerts wilt lezen.