Is uw organisatie aantoonbaar digitaal weerbaar?

 

Tijdens een gratis event over digitale weerbaarheid op dinsdag 21 mei 2019 waarbij onder andere René van Etten van ThreadStone Cybersecurity spreekt krijgt u meer inzicht in privacy- en cyberrisico’s en hoe die verkleind kunnen worden. Bijvoorbeeld door in te zetten op bewustwording door uw medewerkers. 

Digitale weerbaarheid in de praktijk

Wie over cybercrime wil lezen, over de risico’s ervan en wat ertegen te doen is, kan in de kennisbank van BGNU veel informatie vinden. Ook heeft BGNU een magazine Veilig Zakelijk Internetten voor uitvaartondernemingen gemaakt met daarin veel informatie.

20190429 Bgnu Thread Stone Cybersecurity Aantoonbaar Digitaal Weerbaar

Tot zover de theorie. De praktijk is echter weerbarstig en roept veel vragen op. Tijdens het event “Is uw organisatie aantoonbaar digitaal weerbaar?” vertellen de sprekers van ThreadStone, NextTech Security en Isatis CyberSoft aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe organisaties door een slimme combinatie van technische maatregelen, menselijke bewustwording en juist beleid optimaal digitaal weerbaar worden. 

Programma “Is uw organisatie aantoonbaar digitaal weerbaar?”

  • 09:30 uur: Inloop
  • 10:00 uur: René van Etten (ThreadStone Cyber Security) over het belang van periodiek controleren op kwetsbaarheden. Veel ondernemingen lopen veiligheidsrisico’s met hun IT-systemen. Digitale inbraak komt steeds vaker voor en voor zowel de onderneming als voor de klanten ervan kunnen de gevolgen groot zijn. Wat zijn veelvoorkomende kwetsbaarheden? En hoe voorkom je ze?
  • 10:40 uur: Dennie Spreeuwenberg (NextTech) bespreekt het menselijke aspect van digitale weerbaarheid. In de praktijk zijn het vaak de eigen medewerkers die onbewust datalekken en andere incidenten veroorzaken. Een bewustwordingsprogramma dat door alle medewerkers omarmd wordt kan daar tegenwicht tegen bieden. Wat is de juiste aanpak om medewerkers te trainen en hoe zorg je ervoor dat ze deze kennis ook in de praktijk toepassen?
  • 11:00 uur: Koffiebreak
  • 11:30 Dennie Spreeuwenberg (NextTech) over de menselijke kant van digitale weerbaarheid en het meten daarvan. Hoe kun je menselijk gedrag op een ethische manier meten? Is meten ook echt weten? En hoe haal je als organisatie het maximale uit een meting?
  • 11:50 uur: Marcel Lavalette (Isatis CyberSoft) over inzicht en grip krijgen op privacy- en cyberrisico’s, en de beheersing over wetgeving en normenkaders. Hoe implementeer je als organisatie een norm en bijbehorende certificering, zoals ISO 27001, NEN 7510 en BIO?
  • 12:30 uur: Lunch
  • 13:15 uur: Einde

Het event vindt plaats in HSD (The Hague Security Delta; Wilhelmina van Pruisenweg 104) in Den Haag en deelname is gratis. Meer informatie vindt u via deze website. Daar kunt u zich ook aanmelden. 

Cybersecurity is een plicht

20190429 Bgnu Aandacht Voor Beperken Risicos Cybercrime

Maatregelen nemen om de risico’s van cybercrime tegen te gaan en dataverlies te voorkomen is geen keuze: als ondernemer bent u het verplicht. Wet- en regelgevingen verplichten organisaties om een adequate digitale weerbaarheid te hebben. Bij een onverhoopt incident, zoals bijvoorbeeld een datalek, worden organisaties door de autoriteiten gevraagd om toe te lichten wat zij gedaan hebben om hun digitale weerbaarheid te waarborgen. Onder andere bij het van kracht worden van de AVG is daar veel aandacht voor gevraagd.