Herverzekering derde WW-jaar: registratie bij Stichting PAWW gestart

 

Werkgevers in de uitvaartbranche moeten zich - voor de reparatie van het derde WW-jaar - voor 1 juni 2019 registreren bij de Stichting PAWW.

Alle werkgevers die onder de cao Uitvaartbranche vallen gaan deelnemen aan de Stichting PAWW. De Stichting PAWW is opgericht voor de reparatie van het derde WW-jaar. 

Verzamel-cao PAWW algemeen verbindend verklaard

20180508 Bgnu Cao Uitvaartbranche Stichting Paww

Om deelname aan de Stichting PAWW mogelijk te maken is de cao uitvaartbranche ondergebracht in een nieuwe verzamel-cao PAWW, speciaal voor de herverzekering van het derde WW-jaar (Semi-Publieke Dienstverlening (5_04)). 

Deze cao is op 3 april 2019 algemeen verbindend verklaard en de ingangsdatum voor de Stichting PAWW is vastgesteld op 1 juni 2019. 

Meldt uw uitvaartonderneming aan bij de Stichting PAWW

Een van de eerste stappen die u als werkgever moet ondernemen is het registreren van uw onderneming bij de Stichting PAWW. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe die eenmalige registratie verloopt en welke gegevens u daarvoor nodig heeft. Ook op de website van de Stichting PAWW vindt u daarover informatie

Stichting PAWW stuurt u een activatiecode

U kunt uw onderneming direct registreren via de website van de Stichting PAWW, maar u kunt ook wachten tot u een uitnodiging daartoe krijgt. In de komende weken ontvangen individuele werkgevers in de uitvaartbranche van de Stichting PAWW een uitnodiging met een code waarmee u als werkgever uw registratie kunt activeren. Door van de code gebruik te maken profiteert u ervan dat de Stichting PAWW al een deel van uw gegevens heeft ingevoerd. 

Loonadministratie aanpassen aan premieheffing

De kosten van de reparatie van het derde WW-jaar worden betaald door de werknemers uit het brutoloon (max. dagloon). U moet uw loonadministratie dus daaraan aanpassen.