Handreiking voor kleine werkgevers: medewerkers informeren over pensioenen

 

Ondernemers - ook uitvaartondernemers - hebben een zorgplicht waar het gaat om pensioenen. Zij moeten ervoor zorgen dat medewerkers goed op de hoogte (kunnen) zijn van deze arbeidsvoorwaarde en van hun persoonlijke situatie.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking gepubliceerd voor kleine werkgevers die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn en wie met wie moet communiceren.

U leest er meer over in de kennisbank van BGNU