Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid gaan prima samen

 

Chronische ziekte en duurzame inzetbaarheid gaan prima samen? In uw uitvaartonderneming? U twijfelt. Gezonde werknemers gezond houden, vraagt al genoeg inspanning, en dan ook nog een werknemer met een chronische ziekte aan het werk houden? 
Misschien doet u het al: ruim een vijfde van de beroepsbevolking wordt geplaagd door een chronische aandoening! Denk bijvoorbeeld aan astma, nieraandoeningen, reuma, diabetes of psoriasis. Ook kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. 

Geen verloren arbeidskracht

20190107 Bgnu Chronische Ziekte En Duurzame Inzetbaarheid Verloren Medewerker

Een derde van de mensen met een chronische aandoening in Nederland is gewoon aan het werk. Een chronisch zieke werknemer, is dus zeker geen verloren werknemer. Aandoeningen zijn dankzij medische behandelingen en medicijnen steeds beter te beheersen en de medewerkers kunnen daardoor goed inzetbaar blijven. Soms zijn aanpassingen nodig, maar realiseert u zich dat actief blijven belangrijk is voor de werknemer en voor de werkgever. Het is daarom goed om vooral te kijken naar wat de werknemer wel kan. 

Wel een andere arbeidskracht

20190107 Bgnu Chronische Ziekte En Duurzame Inzetbaarheid Nieuwe Medewerker

Wanneer een medewerker voor langere tijd uitvalt, is het belangrijk om contact te houden; niet alleen omdat u anders moeilijk aan uw re-integratieverplichtingen kunt voldoen. Het is voor werknemers veel gemakkelijker om te re-integreren wanneer zij contact hebben gehouden met leidinggevenden en collega’s. En re-integratie is maatwerk. Het is belangrijk in een open gesprek met de medewerker en de bedrijfsarts te bespreken wat de medewerker kan en wat daarvoor nodig is.

Ernstige en chronische ziekte heeft grote impact op iemands leven. Een zieke werknemer wordt teruggeworpen op zichzelf, gaat anders kijken naar het leven en het werk. De persoon die na de ziekte terugkeert op de werkvloer, is daarom vaak niet meer degene die hij was voor de ziekte. Dat maakt - naast eventuele fysieke en psychische beperkingen - dat het niet altijd voor de hand ligt dat de werknemer weer (volledig) zijn oude functie gaat uitoefenen. Overleg wat de ambities van de werknemer zijn en hoe daar ruimte aan gegeven kan worden. 

Duurzaam inzetbaar blijven

Met of zonder een chronische aandoening: het is belangrijk dat werknemers voldoende mogelijkheden hebben om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken en dat zij daarin gestimuleerd worden door hun leidinggevenden. Voorkomen is beter dan re-integreren!

BGNU heeft daarvoor verschillende tips in haar kennisbank. En die zijn nu samengebracht in één artikel. Ga daar eens voor zitten!