Branchevereniging BGNU goed voor innovatie uitvaartondernemingen!

 

BGNU is goed voor innovatie van uitvaartondernemingen. Dat is conclusie die BGNU voorzichtig verbindt aan onderzoek naar het effect van brancheverenigingen op de innovatieve prestaties van leden.

Het lidmaatschap van een branchevereniging heeft een positief effect op de innovatieve prestaties van leden. Dat schrijven Ivan Pouwels en Tim de Leeuw in VM (Verenigingsmanagement) van maart 2019 naar aanleiding van het onderzoek dat zij daarnaar gedaan hebben. 

Branchevereniging: beschermende rol en toch innovatief

De gedachte is vaak dat brancheverenigingen vooral een beschermende rol hebben voor de bij hun aangesloten ondernemingen. Toch zijn bedrijven die zijn aangesloten bij een branchevereniging innovatiever dan bedrijven die dat niet zijn. Dat geldt bij verschillende typen innovatie (product, proces, organisatie, markt) en zowel voor grote bedrijven als voor mkb-ondernemingen. Hoe kan dat?

Door samenwerking innovatief

20190409 Branchevereniging Bgnu Goed Voor Innovatie Uitvaartondernemingen Samen Sterk

Uit het onderzoek komt naar voren dat het effect dat lidmaatschap van een branchevereniging heeft op de mate waarin bedrijven innovatief zijn, deels samenhangt met de mogelijkheden voor onderlinge samenwerking die brancheverenigingen bieden. Samenwerken en contacten leggen zijn belangrijk voor ondernemers om innovatief te zijn. In kennisintensieve branches ligt dat voor de hand, maar het blijkt ook te gelden voor branches zoals handel en hospitality.

Dat ook in de uitvaartverzorging binnen de branchevereniging innovatie tot stand komt, bewijst GreenLeave. GreenLeave is tot stand gekomen door het initiatief dat zes BGNU-leden namen na een presentatie over duurzame uitvaarten in een ledenvergadering. 

Een netwerk van ideeën

20190409 Branchevereniging Bgnu Goed Voor Innovatie Uitvaartondernemingen Netwerk

Brancheverenigingen kunnen op verschillende manieren de innovatiecapaciteit van hun leden versterken. Bijvoorbeeld door lobbyactiviteiten, door contacten tussen leden te versterken, door leden in contact te brengen met innovatieve ideeën en samenwerkingspartners, en natuurlijk door scholing. Door samen op te trekken zijn er duidelijk voordelen te behalen: schaalvoordelen en het delen van risico’s en kosten. Toch is het bijzonder dat samenwerking binnen brancheverenigingen bedrijven innovatiever maakt. De leden van de branchevereniging zijn immers ook elkaars concurrenten. Dat staat het samen vergaren en delen van kennis blijkbaar niet in de weg.

BGNU brengt haar leden graag in contact met mensen met innovatieve ideeën. Door middel van presentaties tijdens ledenvergadering, maar ook tijdens de BGNU NetwerkEvents die open staan voor leden en andere professionals in de uitvaartbranche. In de afgelopen maanden is in de BGNU NetwerkEvents stil gestaan bij de uitvaart van de toekomst, maatschappelijk verantwoord ondernemen en succesvol werken in zeer flexibele teams

Voordelen voor leden

Brancheverenigingen verzamelen voor hun leden veel kennis en maken die toegankelijk. Brancheverenigingen kunnen kennis ook omzetten in oplossingen speciaal van de branche (zoals BGNU bijvoorbeeld heeft gedaan voor de AVG en de DBA). De leden krijgen dus op maat gemaakte oplossingen en dat voor een lage prijs. Brancheverenigingen hebben daarnaast ook veelal heldere standaarden voor de kwaliteit van innovaties, waardoor innovaties betrouwbaar zijn en gemakkelijk geadopteerd worden. 

Uw branchevereniging is uniek!

Natuurlijk zijn er meer partijen die ondernemers voorzien van kennis over innovatie en die contacten en kennisuitwisseling mogelijk maken. Uniek voor brancheverenigingen is dat ze die twee rollen combineren en dat het geheel meer is dan de som der delen.

Lid worden van BGNU? Vul dit formulier in en wij leggen u graag uit wat BGNU voor uw uitvaartonderneming kan betekenen.