BGNU-ledenvergadering: lobby, duurzaamheid en DI

 

Op woensdag 13 maart hield BGNU haar eerste ledenvergadering van 2019 in Yarden Crematorium Daelwijck in Utrecht. “Een gezellige en relaxte bijeenkomst”, aldus directeur Heidi van Haastert na afloop. En dat klopt: het Grand Café waar ontvangst en borrel plaatsvonden, had zeker zo’n grote aantrekkingskracht op de aanwezigen, als de aula waar voorzitter Paul Koeslag de aanwezigen door de inhoudelijke thema’s loodste. 

Nieuwe voorzitter Keurmerk Uitvaartzorg

Paul Koeslag opende de vergadering met felicitaties aan Mijndert Rebel die benoemd is tot voorzitter van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Rebel heeft al ruime bestuurlijke ervaring opgedaan bij BGNU en SKU. Vooral in de rol van penningmeester. Als voorzitter van SKU volgt hij een al even ervaren bestuurder op: Matthijs de Gee. Paul Koeslag memoreerde dat De Gee als bestuurslid van BGNU en als voorzitter van SKU veel voor de branche heeft betekend. 

Onderzoek Consumentenbond

Met het onderzoek naar de uitvaartbranche dat de Consumentenbond in 2018 publiceerde was BGNU niet blij. “Wanneer je in een drukke periode een enquête naar uitvaartondernemingen stuurt, beland je onderop te stapel. Dat is niet zo gek. BGNU vond het zeer teleurstellend dat de Consumentenbond daar direct uit concludeerde dat de branche niet transparant is” aldus Heidi van Haastert. Dit jaar heeft de Consumentenbond opnieuw onderzoek naar de branche gedaan, maar nu met mistery guests. Dat heeft een beter beeld van de branche opgeleverd. BGNU is vooral blij dat de Bond expliciet aangeeft dat consumenten er goed aan doen om te checken of een onderneming het Keurmerk Uitvaartzorg heeft.

Blijven inzetten op duurzame inzetbaarheid

De vergadering was natuurlijk ook een goede gelegenheid om te peilen hoe de leden denken over onderwerpen die de komende maanden belangrijk gaan worden. Duurzame inzetbaarheid (DI) bijvoorbeeld. Duidelijk was direct dat BGNU-leden dit een belangrijk onderwerp in de cao Uitvaartbranche vinden. Wat de leden betreft start BGNU direct een lobby om het werk in de branche als zwaar beroep geoormerkt te krijgen.

Daarnaast is het goed dat BGNU onderzoek en innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleert. Op de vraag van directeur Van Haastert of hier geen rol is weggelegd voor het cao-fonds, waren de reacties eensgezind: de uitvaartbranche is te klein om een cao-fonds rendabel te maken, en het is niet nodig ook omdat BGNU dit prima voor haar leden kan organiseren!

Lobby, lobby, lobby

20190318 Bgnu Ledenvergadering Duurzame Uitvaarten En Duurzame Inzetbaarheid

Eind 2018 en begin 2019 heeft BGNU met ministeries, RIVM, ANVS en Kamerleden gesprekken gevoerd in het kader van de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging. BGNU heeft zich daarbij hard gemaakt voor een goede borging van de kwaliteit van de branche en meer openheid over de risico’s wanneer iemand is overleden met een besmettelijke ziekte of kort na een radiotherapie. En BGNU gaat daar uiteraard mee door: een overleg met de arbeidsinspectie en een gesprek met VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen zijn al gepland. Ook heeft BGNU zich aangemeld voor het rondetafelgesprek over de Wet op de lijkbezorging en heeft de branchevereniging een bijeenkomst met de andere koepels in de uitvaartbranche gepland om de ideeën over de kwaliteitsborging af te stemmen en (hopelijk) eensgezind politiek Den Haag te woord te staan.

Voor haar lobby om meer openheid rond besmettings- en stralingsrisico’s van overledenen vindt BGNU steun in Europa. In het concept voor de nieuwe Europese norm voor uitvaartverzorging wordt aangegeven dat de doodsoorzaak bekend moet zijn bij de uitvaartverzorger. 

Meer duurzame uitvaarten!

GreenLeave werd vijf jaar geleden opgericht door zes BGNU-leden en is sinds die tijd gegroeid naar elf deelnemers en 33 procent van de totale uitvaartmarkt. De vraag naar duurzame producten en diensten groeit dan ook; en ook in de uitvaartbranche. Eva Froger vertelde tijdens de vergadering hoe GreenLeave uitvaartondernemingen kan ondersteunen om duurzaam te zijn en te doen. Zo maakt GreenLeave het gemakkelijker om te bepalen welke producten duurzaam zijn en stimuleert de organisatie het geven van duurzame adviezen aan nabestaanden. GreenLeave geeft de medewerkers van de deelnemende organisaties ook trainingen, zodat zij duurzaamheid in hun werk als vanzelfsprekend ervaren en in hun contact met nabestaanden op een gepaste manier uitdragen.

Binnenkort kunnen GreenLeave ondernemingen ook zwart op wit laten zien dat zij daadwerkelijk duurzaam werken: SKU werkt eraan de duurzaamheidsverklaring die GreenLeave-deelnemers ondertekenen om te zetten in toetsbare eisen. Keurmerkhouders die zijn aangesloten bij GreenLeave zullen daar dan ook op geauditeerd worden. Met een SKU-voorzitter die ook een van de oprichters van GreenLeave was, moet dat goedkomen!