Beroepsstandaard voor ritueelbegeleiders

 

De leden van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) hebben de Beroepsstandaard Ritueelbegeleider vastgesteld; een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de ritueelbegeleiding. 

Kwaliteit in ritueelbegeleiding

20190701 Bgnu Beroepsstandaard Ritueelbegeleiders Lbv R Kwaliteit In Ritueelbegeleiding

Leden van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) begeleiden bijzondere momenten van het leven en bij het afscheid. Zo kunnen zij betrokken worden bij uitvaarten en herdenkingen, maar ook bij een huwelijk, doop, echtscheiding en pensionering.

Door de leden van de LBvR werd tijdens een bijzondere ledenvergadering in juni 2019 een beroepsstandaard vastgesteld, waarmee wordt onderstreept dat ritueelbegeleiding een vak is. De beroepsstandaard omvat een beroepsprofiel, een kwaliteitsstandaard met daarin competentie- en bekwaamheidsvereisten, een beroepscode en een klachtenregeling.

Beroepsprofiel en kwaliteitsstandaard voor ritueelbegeleiders

Het beroepsprofiel beschrijft het werk van de ritueelbegeleider: wat is ritueelbegeleiding, wat is een ritueel, wat doet een ritueelbegeleider, voor wie werkt hij en welke rollen vervult een ritueelbegeleider. In de kwaliteitsstandaard worden de opleiding en vorming van ritueelbegeleiders beschreven. Ook zijn de competentie-en bekwaamheidseisen erin opgenomen en is erin vastgelegd dat bevoegdheden worden getoetst door een Raad van Ritueelbegeleiders.

Idealen en minimumeisen

20190701 Bgnu Beroepsstandaard Ritueelbegeleiders Lbv R Idealen En Minimumeisen Ritueelbegeleiders

De beroepscode voor ritueelbegeleiders is ten dele een streefcode: in de beroepscode worden belangrijke na te streven idealen voor het beroep geformuleerd. Daarnaast is de beroepscode ook een grenscode: een stelsel van concrete door de LBvR afdwingbare gedragsregels, die een benedengrens aangeven die de leden van de beroepsgroep niet mogen overschrijden. De minimumeisen voor ritueelbegeleiders, dus. 

Klachtenregeling: Ombudsman Uitvaartwezen?

Door het lidmaatschap van de LBvR onderschrijven ritueelbegeleiders de beroepscode en vallen zij onder klachtenregeling van de LBvR. De LBvR onderzoekt of aansluiten bij de Ombudsman Uitvaartwezen een toegevoegde waarde biedt voor haar leden en hun cliënten. De LBvR vertegenwoordigt namelijk wel veel, maar niet alleen, ritueelbegeleiders in het uitvaartwezen.

Beroepsregister voor ritueelbegeleiders

Alle aangesloten ritueelbegeleiders zijn al gedegen opgeleid en leveren kwaliteit in hun eigen beroepspraktijk. Door de nieuwe beroepsstandaard wordt hun kwaliteit geborgd. De beroepsstandaard vormt het fundament van een beroepsregister dat per 1 januari 2020 wordt ingericht. Leden van de LBvR die voldoen aan alle basiskwalificaties kunnen zich inschrijven. Voor alle leden komt er een toelatingsprocedure. 

Register Ritueelbegeleiders: RR?

20190701 Bgnu Beroepsstandaard Ritueelbegeleiders Lbv R Register Ritueelbegeleiders

De voorbereidingen voor dit Register zijn momenteel in volle gang. Daarbij wordt ook onderzocht of het register ondergebracht kan worden bij het NaVU. Het NaVU is de stichting achter het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg en zorgt er samen met het Keurmerk Uitvaartzorg voor dat uitvaartverzorgers die aan de gestelde bekwaamheidseisen voldoen en werkzaam zijn bij een Keurmerk-uitvaartonderneming zich Register Uitvaartverzorger mogen noemen.

In toekomst kent de uitvaartbranche dus wellicht niet alleen meer Register Uitvaartverzorgers, met de titel RU, maar ook Register Ritueelbegeleiders, met de titel RR. De LBvR gaat hierover in gesprek met het NaVU.

De registratie in een beroepsregister is natuurlijk geen doel op zich. Met registratie wordt blijvende professionalisering van de ritueelbegeleiding gestimuleerd. Door continue ontwikkeling kan de Register Ritueelbegeleider de uitdagingen van het beroep nu en in de toekomst het hoofd bieden. Een goede ontwikkeling voor de ritueelbegeleiding, en voor de uitvaartbranche!