Arbeid in balans in de uitvaartzorg?

 

Het TNO rapport Arbobalans 2018 is verschenen. TNO laat daarin zien dat burn-outklachten onder werknemers zijn gestegen van 11% in 2007 naar 16% in 2017. De balans tussen werk en privé is belangrijk om dergelijk klachten te voorkomen. 

Burn-out: de combinatie van privé en werk

20190313 Bgnu Arbeid In Balans In De Uitvaartzorg Burn Out

Een burn-out kan een gevolg zijn van werkdruk: werknemers met een hoge werkdruk die zelf weinig invloed hebben op hoe zij hun tijd indelen, ervaren stress en hebben een verhoogde kans op een burn-out. Een situatie die in de uitvaartverzorging soms moeilijk te vermijden is. Maar een burn-out kan ook een gevolg zijn van zaken die zich afspelen in de privésfeer. Of van een opeenstapeling van privé en werk gerelateerde zaken.

Het feit dat TNO vaststelt dat burn-outklachten het meeste voorkomen bij medewerkers met een vast dienstverband - en flexwerkers, die aldus TNO “in minder goede arbeidsomstandigheden” werken, minder problemen ervaren - wijst erop dat de klachten vaak niet alleen aan het werk gerelateerd zijn.

Voorkomen: een zaak van werkgever en werknemer

20190313 Bgnu Arbeid In Balans In De Uitvaartzorg Burn Out Voorkomen

Werkgevers hebben uiteraard niet volledig zicht op de privésituatie van hun werknemers. Ook niet in de uitvaartzorg, waar doorgaans toch veel besproken wordt. Het voorkomen van burn-outklachten is dan ook een zaak van werkgever en werknemer samen.

Het is belangrijk dat werknemers het tijdig aangeven als zij een probleem in hun werk ervaren of zien aankomen. Net zo goed, als dat het belangrijk is, dat de werkgevers ruimte geven om problemen bespreekbaar te maken.

Arbo-handreikingen van BGNU

Maar werkgevers in de uitvaartzorg kunnen meer doen. Branchevereniging BGNU heeft in haar kennisbank verschillende artikelen die waardevolle handreikingen bieden om uitval door stress gerelateerde klachten te voorkomen. Om er enkele te noemen:

  • De rol van de leidinggevenden is bijvoorbeeld heel belangrijk. Zij zijn de spil in het tegengaan van psychische klachten.
  • Ook kunnen financiële problemen een bron van stress voor werknemers zijn. Het NIBUD biedt met Bewaar e-coaching waarmee werknemers in korte tijd inzicht krijgen in hun financiën.
  • Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers zich realiseren dat werknemers die langere tijd zijn uitgevallen - door psychische klachten of anderszins - en weer terugkeren in hun werk in de uitvaartverzorging, vaak anders in het leven staan dan voor die tijd. Ook daarover leest u dus in de kennisbank van BGNU!