AOW-leeftijd

 

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog en blijft daarmee gelijk aan die in 2022 en 2023: 67 jaar en 3 maanden. 

Verhoging AOW-leeftijd tot en vanaf 2022

De AOW-leeftijd is nu 66 jaar; in 2019 is die 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW in stappen omhoog. Daar is door de regering in 2012 toe besloten om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Die aanpassing wordt vijf jaar van tevoren aangekondigd, zodat er voldoende tijd is om bijvoorbeeld extra te sparen voor (aanvullend) pensioen.

AOW-leeftijd 2024 gelijk aan 2022 en 2023

Op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken vastgesteld dat de AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog gaat, maar gelijk blijft aan die in 2022 en 2023: 67 jaar en 3 maanden. 

Levensverwachting blijft stijgen

De levensverwachting stijgt in 2024 weliswaar enigszins, maar niet zoveel dat de AOW-leeftijd moet worden aangepast. Op de langere termijn stijgt de levensverwachting wel, maar die stijging verloopt niet gelijkmatig.

Uitvaartzorg blijft inzetten op duurzame inzetbaarheid

Met de stijgende levensverwachting moet er rekening mee gehouden worden dat ook de AOW-leeftijd verder zal stijgen. Ook medewerkers in de uitvaartzorg moeten dus in staat zijn om langer gezond te blijven werken: duurzame inzetbaarheid!

In de cao Uitvaartbranche die tot eind 2019 loopt, is duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp. In 2016 en 2017 organiseerde BGNU al een aantal bijeenkomsten voor werkgevers in de uitvaartzorg over duurzame inzetbaarheid.  

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

20180906 Bgnu Werken Na De Aow Gerechtigde Leeftijd 03

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden andere regels dan voor jongere werknemers. De arbeidsovereenkomst zoals die is, eindigt conform de cao Uitvaartbranche op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Werkgever en werknemer kunnen dan een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Welke mogelijkheden er zijn, leest u in dit kennisbankartikel.