‘Wet arbeidsmarkt in balans’: BGNU onderschrijft reactie MKB Nederland

 

Met de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een vast contract aan te bieden zodat er voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. VNO-NCW/MKB-Nederland noemen de uitwerking van de voorstellen in het conceptwetsvoorstel onevenwichtig. Branchevereniging BGNU onderschrijft dat. 

Wet arbeidsmarkt in balans

De voorgestelde ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ vloeit voort uit het regeerakkoord waarin de coalitiepartijen enerzijds stellen dat werkgeverschap aantrekkelijker gemaakt moet worden, maar anderzijds maatregelen worden voorgesteld die de mogelijkheden om zzp’ers in te zetten als flexibele arbeidskrachten moeten beperken en die de verschillen tussen vaste en tijdelijke contracten moeten verkleinen. Meer werkenden moeten meer perspectief op zekerheid krijgen, is het doel van het kabinet. 

Enkele van de voorgestelde maatregelen leest u onder dit bericht. 

Internetconsultatie met MKB Nederland

Via MKB-Nederland heeft BGNU deelgenomen aan de internetconsultatie van de overheid over dit wetsvoorstel.

Ten aanzien van het uitgangspunt van het wetsvoorstel - het stimuleren van vaste contracten - tekent VNO-NCW/MKB-Nederland aan dat gewaakt moet worden voor het tot 'heilige graal' verklaren van het vaste contract: economie en arbeidsmarkt vragen om een steeds grotere diversiteit.

De uitwerking van de voorstellen in het conceptwetsvoorstel beschouwen VNO-NCW/MKB-Nederland als onevenwichtig. Aangegeven wordt onder andere dat de ruimte voor flexibele arbeidsrelaties te beperkt wordt aangezien nul-urencontracten feitelijk onmogelijk gemaakt worden, de ontzorgende rol van pay-rolling wordt beperkt en kosten voor flexcontracten en seizoenswerk stijgen. VNO-NCW/MKB-Nederland dringen met name aan op aanpassing van de voorstellen op het vlak van de premiedifferentiatie WW, het recht op transitievergoeding vanaf dag 1 en de voorstellen met betrekking tot de oproepovereenkomsten en payrolling.

De volledige reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland leest u hier.

‘Wet arbeidsmarkt in balans’ en uitvaartverzorging

Branchevereniging BGNU onderschrijft de reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland volledig! De uitvaartverzorging kenmerkt zich door de onvoorspelbaarheid van werk. Veel bedrijven werken daarom met een kern van vaste medewerkers en een flexibele schil om pieken in het werk op te vangen.

Leden van de BGNU-werkgroep Cao gaven dan ook aan dat als de voorgestelde maatregelen om flexcontracten minder aantrekkelijk te maken, doorgaan, zij er niet toe zullen over gaan om meer vaste medewerkers in dienst te nemen. Zij verwachten dan meer freelancers in te gaan zetten. In de uitvaartverzorging zijn meer en meer freelancers beschikbaar. Zij kiezen daar vaak voor om meer vrijheid te hebben; bijvoorbeeld om in bepaalde periodes van het jaar niet beschikbaar te zijn, of om meer invloed te hebben op de inhoud van het werk.

Uitvaartverzorgingsbedrijven blijven naast deze flexwerkers hun vaste kern houden. Vaste krachten blijven dan ook instromen, veelal na een tijdelijk dienstverband.  

Combi-werken

Flexibel werken maakt ook het combineren van heel verschillende functies mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld tegelijkertijd boer en uitvaartverzorger zijn. Meer daarover en andere vormen van flexibel werken is te lezen in het mei-nummer van het Brancheblad Uitvaartzorg


Voorstellen uit de ‘Wet arbeid in balans’

De voorgestelde ‘Wet arbeid in balans’ bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (cumulatiegrond).
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
  • De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf maanden.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd naar drie jaar.
  • De pauze tussen een keten tijdelijke contracten kan per cao te verkort worden van zes naar drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in dienst, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.
  • Er komen maatregelen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd.
  • De werkloosheidspremie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.