Vraag subsidie voor duurzame inzetbaarheid aan

 

Uitvaartondernemingen die aan de slag willen met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen gebruikmaken van ESF-subsidie. Duurzame inzetbaarheid is een van de speerpunten van de cao Uitvaartbranche 2018-2020. 

ESF: Europese subsidie

Niet alleen aan de cao-onderhandelingstafel voor de uitvaartbranche wordt duurzame inzetbaarheid belangrijk gevonden. Ook de Nederlandse overheid en “Europa” vinden het belangrijk dat werknemers langer goed inzetbaar blijven. Dat komt onder andere tot uiting in een subsidieregeling voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie over deze subsidieregeling leest u in onze kennisbank. Daar treft u onder andere antwoord op vragen als: Welke kosten komen in aanmerking voor ESF-subsidie? Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij het aanvragen van ESF-subsidie? En: Hoe kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie kan in verschillende perioden worden aangevraagd. De eerste periode waarin dat momenteel kan is van 25 juni (9.00 uur) t/m 29 juni 2018 (17.00 uur).

Cao Uitvaartbranche

20180531 Bgnu Esfsubsidie Duurzame Inzetbaarheid

In de cao die loopt tot eind 2019 wordt extra aandacht gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de uitvaartbranche. Het werk in de uitvaartbranche doet een groot beroep op werknemers: onregelmatige werktijden, omgaan met emoties, en ook fysiek kan het werk zwaar zijn. Werkgevers en vakbonden hebben daarom afgesproken dit en komend jaar prioriteit te geven aan duurzame inzetbaarheid. Dat zal onder andere gebeuren door het organiseren van workshops voor werkgevers en werknemers.

In 2016 en 2017 organiseerde BGNU al verschillende workshops over duurzame inzetbaarheid gericht op werkgevers. Daarin kwamen verschillende onderwerp aan bod. Bijvoorbeeld onregelmatig werken en roosteren. Werkgevers kregen inzicht in de invloed die het onregelmatige werk op werknemers heeft en in hoe zij die impact bij het roosteren kunnen verminderen.

Ook werd stil gestaan bij vitaal vakmanschap: hoe kunnen werkgevers mentaal pensioen bij medewerkers opsporen en hoe kunnen zij daarmee omgaan, of liever nog: hoe kan mentaal pensioen voorkomen worden? Middels jobcrafting kan een functie zo ingericht worden dat de taken passen bij wat medewerkers kunnen en willen. Een waardevolle methode om medewerkers gemotiveerd te laten werken.

BGNU gaf ook aandacht aan de fysieke belasting van medewerkers. Door TNO werden leden geïnformeerd over reeds ontwikkelde innovaties die toepasbaar kunnen zijn in de uitvaartbranche, met name voor de overledenenverzorger.