Verslag General Assembly European Federation for Funeral Services (EFFS)

 

BGNU-vertegenwoordiger Wouter van Aaken was aanwezig bij de General Assembly van EFFS in Zaragoza. EFFS werkt aan de nieuwe Europese norm EN5017, start het project “Schengen for deceased” en maakt informatie over de uitvaartbranche in de verschillende landen online beschikbaar. 

Op 25 en 26 oktober 2018 werd in Zaragoza gelijktijdig met de uitvaartbeurs van de Spaanse brancheorganisatie Panacef de jaarlijkse General Assembly gehouden van de European Federation for Funeral Services. Doelstelling van EFFS is het bevorderen van Europese samenwerking en kennisuitwisseling over het verzorgen van uitvaarten. Namens BGNU was Wouter van Aaken (BGNU’s vertegenwoordiger in EFFS) aanwezig. Hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Europese norm EN5017

20181115 Bgnu General Assembly Effs Stijging Uitvaartondernemingen

Het grootste project van EFFS is op het dit moment het vernieuwen van de Europese norm zodat in alle landen aan een minimum standaard wordt voldaan. Om kostentechnische redenen schuift BGNU hierbij niet aan, maar volgt dit project op afstand. Deze conferentie liet zien dat de noodzaak tot directe betrokkenheid ook niet hoog is; de uitgangspunten in de draft die er ligt, vallen ruimschoots binnen de afspraken die in Nederland zijn gemaakt. In vergelijking met de oude norm beschrijft de nieuwe EN5017 meer over opleiding en verschillende vormen van uitvaartverzorging via internet. De draft is op te vragen via Wouter van Aaken: international@bgnu.nl.

Schengen for deceased

20181115 Bgnu General Assembly Effs Schengen For Deceased

Tijdens de assembly werd de start aangekondigd van een (waarschijnlijk) langjarig project: Schengen for deceased. Waar je levend zonder problemen van het ene naar het andere land kan, zijn er voor overledenen nog steeds vooral bilaterale afspraken. Dit kan een repatriëring in de praktijk soms minder praktisch kan maken. BGNU zal de komende jaren nauwlettend betrokken blijven bij dit project. 

Heeft u in dit kader aandachtspunten? Laat ze a.u.b. weten aan Wouter van Aken: international@bgnu.nl.

Digital library

Om meer informatie beschikbaar te krijgen, is EFFS doende een online bibliotheek met de belangrijkste informatie per land op te zetten. Zo kan eenvoudig inzicht verkregen worden in zowel praktische als statistische informatie per land. De informatie zal worden toegevoegd aan www.effs.eu

Bevinding uit de wandelgangen

Tijdens de EFFS-bijeenkomst was er voldoende tijd om de ontwikkelingen in verschillende landen te volgen.

  • De recente discussie in Nederland rond het thema mortuaria speelt in andere landen totaal niet. In België kan tot 12 uur na overlijden het lichaam gratis worden opgehaald. In Frankrijk en Oostenrijk wordt een bedrag van rond 80 Euro betaald. Hier is geen discussie over.
  • Vooral het laatste jaar zijn in de Noord-Europese landen verschillende internetproposities gestart. Het volume lijkt nog klein en de opzet ligt in lijn met de varianten die we in Nederland zien. Voorbeelden: https://www.farval.se/ van het Zweedse Fonus, het Duitse  https://funeria.de en https://www.mymoria.de/de.
  • Net als in Nederland neemt het aantal uitvaartbedrijven in verschillende landen toe: Anders dan in Nederland is het in veel landen echter gebruikelijk dat een uitvaartbedrijf vooral gebruik maakt van eigen faciliteiten. Dit maakt dat de stijging wel langzamer gaat dan in Nederland.
  • Het product Biosac-200 is in Frankrijk niet goedgekeurd waardoor het daar niet gebruikt mag worden.