Verken privacy-risico’s met de Privacy Quick Scan

 

Om ondernemingen de mogelijkheid te geven om processen op een laagdrempelige manier te scannen op “privacy-impact” hebben MKB-Nederland en VNO-NCW de Privacy Quick Scan (PQS) ontwikkeld.

De datum waarop de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking treedt, 25 mei 2018, komt snel dichterbij. De verordening is erop gericht de risico’s die verbonden zijn met gegevensverwerking te verkleinen. 

Scan de risico's van uw uitvaartonderneming

De online Privacy Quick Scan (PQS) van MKB-Nederland en VNO-NCW stelt u in staat om in te schatten of uw onderneming, werknemers en klanten risico’s met een “privacy-impact” lopen. De scan is, schrijft MKB-Nederland, geen tool om na te gaan of wordt voldaan aan de privacyregelgeving. De Privacy Quick Scan stelt het proces, de klant/werknemer en de onderneming centraal. Vanuit de realiteit van de onderneming komt de scan tot een inschatting over de zwaarte en de mogelijke risico’s van de gegevensverwerking, en geeft handvatten om die risico’s te verkleinen.

Ga aan de slag met de AVG

Ken uw risico’s en ga snel aan de slag met de AVG, of ga er snel mee door! Dat is de oproep die MKB-Nederland doet en die BGNU van harte ondersteunt. MKB-Nederland heeft veel informatie over de nieuwe privacywet gebundeld in een handige website.  

Model AVG-verklaring en register verwerkingsactiviteiten voor de uitvaartverzorging

Iedere onderneming is anders, en de implementatie van de AVG is dus maatwerk. Gelukkig zijn er tussen uitvaartondernemingen ook veel overeenkomsten als het om gegevensverwerking gaat. BGNU heeft daarom een model AVG-verklaring en register verwerkingsactiviteiten opgesteld om uitvaartondernemingen te helpen bij de implementatie van de AVG. Leden vinden dat model in de kennisbank op deze website. 

Workshop AVG voor uitvaartondernemingen

20180515 Bgnu Workshop Avg

Dat BGNU een model AVG-verklaring en register verwerkingsactiviteiten voor uitvaartondernemingen heeft opgesteld, komt voort uit de succesvolle workshop AVG die in april 2018 georganiseerd werd. Tijdens de workshop bespraken de 40 aanwezige leden tegen welke zaken zij aanlopen. Wie eenmaal start met de implementatie, wordt al gauw gedwongen stil te staan bij welke gegevens er worden gevraagd, opgeslagen en bewaard. En waarom eigenlijk? Wat mag, wat is handig? De dilemma’s leest u terug in het verslag van de workshop.