Stand van zaken CAO-uitvaartbranche

 

Woensdag 14 februari vond de 3e onderhandelingsronde voor de cao-uitvaartbranche plaats. De onderhandelingsdelegatie was van beide zijden niet voltallig door onvoorziene persoonlijke omstandigheden waardoor geen onderhandelingsakkoord tot stand kon komen. 

Derhalve hebben partijen van de gelegenheid gebruik gemaakt de belangrijkste onderwerpen verder met elkaar te verkennen en onderzocht is waar de gemeenschappelijke belangen liggen om een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen afspreken. De bonden gaan deze tussenstand met hun achterban bespreken om te onderzoeken waar de kloof overbrugd kan worden. Eind maart/begin april komt de onderhandelingsdelegatie weer bij elkaar.