Rapport taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie naar Tweede Kamer

 

Het rapport van de taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie (De dood als startpunt: een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie) is 2 februari 2018 door de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer gezonden. Een kabinetsreactie wordt in het voorjaar van 2018 verwacht.

BGNU heeft de taskforce in mei 2017 geïnformeerd - onder andere rond de gang van zaken bij een overlijden in verpleeghuizen (zie 5.6; pagina 44) - en blijft dit thema volgen.