NaVU heeft regeling Permanente Educatie vastgesteld

 

De Stichting NaVU heeft de regeling voor permanente educatie voor Register Uitvaartverzorgers vastgesteld en informatie daarover beschikbaar gesteld op haar website

Blijvend en aantoonbaar bekwaam personeel

20180605 Bgnu Stichting Keurmerk Uitvaartzorg Sku Zekerheden

Het is de vierde van de zes zekerheden die het Keurmerk Uitvaartzorg biedt: bekwaam personeel. En het is ook een zekerheid waar consumenten veel waarde aan hechten, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU).

Met de ontwikkeling van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) werd een belangrijke stap gezet om de bekwaamheid van personeel in de uitvaartverzorging zichtbaar en kwantificeerbaar te maken. Uitvaartverzorgers in dienst van een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg zijn in het bezit van het NaVU-diploma, of hebben middels de overgangsregeling aangetoond over vergelijkbare kennis en vaardigheden te beschikken.

Maar dat uitvaartverzorgers op een bepaald moment aantoonbaar bekwaam zijn, zegt natuurlijk niet alles: het is belangrijk om kennis en vaardigheden op peil te houden, aantoonbaar. Gesteund door branchevereniging BGNU heeft de Stichting NaVU daarom de eisen voor Permanente Educatie uitgewerkt en gepubliceerd. 

Bekwaamheid als uitvaartverzorger voor het voetlicht

Iedere uitvaartverzorger is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn kennis en vaardigheden up-to-date zijn. Logisch! Iedere uitvaartverzorger wil op de hoogte blijven van veranderingen die belangrijk zijn voor zijn vak - op vaktechnisch, cultureel, maatschappelijk en juridisch gebied - en werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door mee te doen met de Permanente Educatie van het NaVU kan die inzet nu ook zichtbaar gemaakt worden.

Uitvaartverzorgers die 1) in het bezit zijn van het NaVU-diploma (of gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling), 2) voldoen aan de eisen voor Permanente Educaite en 3) werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg kunnen worden opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers. Uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers mogen de titulatuur RU achter hun naam plaatsen. Het register is ondergebracht bij SKU.

Aan de slag met Permanente Educatie

Uitvaartverzorgers kunnen vanaf 2019 hun educatie laten registreren. Hoe dat in zijn werk gaat, is te lezen in de documenten die de Stichting NaVU beschikbaar heeft gesteld via haar website:

NaVU Logo - BGNU

Voor de registratie tellen alle door de Stichting NaVU goedgekeurde activiteiten buiten de dagelijkse beroepsuitoefening die bijdragen aan het kwaliteitsniveau van het werk als uitvaartverzorger mee. De activiteiten moeten de persoonlijke en professionele ontwikkeling in het perspectief van ontwikkelingen die voor de uitvaartsector belangrijk zijn, ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten zoals participeren in geleide intervisie, het deelnemen aan cursussen, het bezoeken van vakbeurzen en symposia, en het voeren van ontwikkelingsgesprekken.

De toetsing van deze activiteiten vindt in veel gevallen plaats middels een verslag waarin de Uitvaartverzorger (en/of de leider van de bijeenkomst) een beschrijving geeft van de activiteit, de tijdsduur daarvan en wat die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de uitvaartverzorger.

Stichting NaVU kiest om niet op voorhand een databank met goedgekeurde PE-activiteiten vast te stellen. Een dergelijke databank wordt in de loop van de tijd opgebouwd volgens en principe ‘al lopende maken wij paden’.

Aan die registratie zullen kosten verbonden zijn van naar schatting € 75 tot € 100 per jaar. Dit is exclusief de kosten van de opleiding zelf.