Model AVG-verklaring voor BGNU-leden

 

De implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) roept veel vragen op, ook van uitvaartondernemingen. BGNU heeft daarom - na de succesvolle workshop over de nieuwe privacyregelgeving op 16 april 2018 - documenten ontwikkeld om leden te helpen de implementatie vorm te geven. 

Model AVG-verklaring en register verwerkingsactiviteiten

20180514 Bgnu Model Avg Verklaring

Tijdens de AVG-workshop op 16 april 2018 vertelde Hans Duin van BGNU-lid UNC Uitvaartzorg waar hij bij de implementatie van de AVG tegenaan gelopen was. De documenten die hij had opgesteld vormen een goed aanknopingspunt voor uitvaartorganisaties die de AVG implementeren en Hans was bereid die met de leden te delen.

Samen met MKB Huisjuristen heeft BGNU op basis van deze documenten een model AVG-verklaring en register van verwerkingsactiviteiten ontwikkeld. 

Algemene voorwaarden

Ook de Algemene voorwaarden die BGNU aan haar leden ter beschikking stelt, zijn aangepast aan de nieuwe privacyregelgeving en opnieuw aan de Kamer van Koophandel toegezonden. 

Specifieke vragen over de AVG?

BGNU-leden met specifieke vragen over het implementeren van de AVG, kunnen die stellen aan MKB Huisjuristen, waarmee BGNU een overeenkomst heeft gesloten zodat leden voordelig juridisch advies kunnen inwinnen. Meer informatie over de dienstverlening en tarieven van MKB Huisjuristen vindt u hier.


De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties die persoongegevens verwerken. Organisatie moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden: verantwoordingsplicht.

De verantwoordingsplicht vraagt van organisaties dat zij met documenten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Voor grote organisaties, maar ook voor kleinere mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Voor de uitvaartverzorging kan daarbij gedacht worden aan het bijhouden van afspraken met opdrachtgevers en de daarvoor benodigde contactgegevens, maar natuurlijk ook aan personeelsinformatie. De AVG geldt niet voor de gegevens van overledenen.