Milieuvriendelijk werken is leuk!

 

De overheid dwingt en dringt ondernemers steeds meer aan om milieuvriendelijk te gaan werken. Ook in de uitvaartzorg is dat merkbaar. Maar wat moet, is al gauw niet aantrekkelijk om op te pakken, en dat is jammer! Immers: het is voor een maatschappelijk belang, het kan geld besparen en - als het samen gedaan wordt - is het enorm stimulerend om te doen. 

In haar kennisbank geeft BGNU verschillende tips om milieuvriendelijker te gaan werken. Zowel ten aanzien van het gebruik van energie als van spullen. En zowel voor de korte als voor de wat langere termijn. 

Energie besparen

20181022 Bgnu Milieuvriendelijke Uitvaartonderneming Energie Van Zonnepanelen

BGNU publiceerde al over de Wet milieubeheer, wat die voor uitvaartondernemingen betekent en welke hulp de overheid biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Maar energie besparen kan ook heel simpel zijn: apparatuur die niet aan staat, gebruikt geen energie. 

Om ervoor te zorgen dat apparaten en lampen niet nodeloos aanstaan kan vaak gewerkt worden met tijd-, schemer- of bewegingsschakelaars; al dan niet “slim”. Of door er zelf bewuster mee bezig te zijn: “wanneer gaat dit apparaat weer gebruikt worden? Kan het niet uit?” In de kennisbank van BGNU vindt u meer tips waarmee u direct aan de slag kunt. En door die maatregelen met het hele team op te pakken en te bespreken, wordt veel gewonnen, en het is nog leuk ook!

Afvalloze uitvaartonderneming

20181022 Bgnu Milieuvriendelijke Uitvaartonderneming Afval Scheiden

Hetzelfde geldt voor de omgang met afval. De eerste stap is natuurlijk om te voorkomen dat potentieel afval binnen komt: koop alleen wat echt nodig is, beperk het gebruik van wegwerpartikelen, sta erbij stil hoe spullen verpakt zijn, etc. Is het trouwens echt wel nodig om bepaalde spullen te kopen? Is lenen of huren niet mogelijk? Het kan enorm stimulerend zijn daar in teamverband bij stil te staan en elkaar daarin aan te sporen.

En het kan een eerste stap zijn om als uitvaartonderneming echt circulair te gaan werken. Welke stappen daarvoor gezet moeten worden, leest u ook in dit kennisbankartikel