Meer verzuim door psychische klachten

 

Het verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt toe. Leidinggevenden zijn de spil in het tegengaan daarvan. Ook in uw uitvaartonderneming!

Alarm!

20181120 Bgnu Verzuim Door Psychische Klachten En Werkstress Alarm

MKB-Nederland en ArboNed besteedden er veel aandacht aan: verzuim als gevolg van psychische klachten is in de afgelopen jaren toegenomen. Werkstress is daar een belangrijke oorzaak van, en er is geen reden om aan te nemen dat dat niet voor de uitvaartzorg geldt, waar het werk door de onregelmatigheid en het contact met emotionele nabestaanden intrinsiek zwaar is.

Bij de aanpak van werkstress kijken leidinggevenden vooral naar de belasting en belastbaarheid van medewerkers. De oorzaak van werkstress is echter vaak het hebben van te weinig autonomie en het ervaren van te weinig steun: een mismatch waar wat aan gedaan kan worden!

Toename psychisch verzuim

20181120 Bgnu Verzuim Door Psychische Klachten En Werkstress Oorzaken

Uit de cijfers van ArboNed over het eerste half jaar van 2018 blijkt dat langdurige uitval (langer dan 6 weken) in het mkb in 34 procent van de gevallen is toe te schrijven aan psychische klachten. In 2016 was dat 30 procent en in 2017 33 procent. Er is landelijk dus een stijgende trend en er is geen reden om aan te nemen dat het in de uitvaartzorg anders is. 

Bij werknemers die verzuimen met psychische klachten is er ook een forse stijging in de duur voordat zij hun werk weer hervatten: van 167 dagen in 2016 naar 220 dagen in de eerste helft van 2018. 

Leidinggevende spil in verzuimpreventie

20181120 Bgnu Verzuim Door Psychische Klachten En Werkstress Ondersteuning Leidinggevende

Als remedie tegen verzuim door werkstress wijst ArboNed op de rol van de leidinggevende. Door competenties van medewerkers te versterken, hen vertrouwen en ruimte te geven en waardering te tonen, kunnen leidinggevenden belangrijke oorzaken van stress op de werkvloer wegnemen. Dat laat onverlet dat er ook in de privésfeer van de werknemer oorzaken voor stress kunnen zijn. Maar werknemers die bij hun werk goed in hun vel zitten en invloed hebben op hun agenda staan wel een stuk sterker in hun schoenen.

Meer informatie leest u in dit kennisbankartikel