Kwaliteit postmortale zorg wordt zichtbaar

 

BGNU-lid Vredehof Uitvaartverzorging is, naast het Keurmerk Uitvaartzorg, in het bezit van het ISO9001-certificaat voor haar postmortale zorg. BGNU ondersteunt ideeën om de kwaliteit van postmortale zorg en mortuariumbeheer te borgen.

Nieuwe ISO-norm

20180605 Bgnu Iso9001 Postmortale Zorg

In mei 2018 behaalde het bedrijfsonderdeel Postmortale zorg van Vredehof Uitvaartverzorging weer het ISO9001-certificaat. Vredehof is daarbij overgegaan naar de nieuwe ISO-norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Het ISO-certificaat is van toepassing op het overbrengen van de overledene, het verlenen van de laatste zorg aan de overledene, het mortuariumbeheer en thanatopraxie.

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid, kwaliteitszorg en continue verbetering. Door te werken met ISO 9001 worden het beleid, de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de processen en procedures rond de postmortale zorg geoptimaliseerd en getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

BGNU: nationaal vakexamen voor overledenenverzorgers

Uitvaartverzorging is meer dan het regelen en uitvoeren van een uitvaart. Goede postmortale zorg is belangrijk voor een goed afscheidsproces. Het gebeurt dan ook steeds vaker door overledenenverzorgers samen met de familie.

BGNU vindt het dan ook van groot belang dat postmortale zorg wordt verleend door overledenenverzorgers die hun vak verstaan en ondersteunt ideeën om ook voor deze beroepsgroep in de uitvaartbranche een nationaal vakexamen (NaVU) te ontwikkelen. 

Mortuariumbeheer toetsen

Dat ook het mortuariumbeheer BGNU nauw aan het hart gaat, staat voorop. Haar ideeën daarover heeft BGNU gedeeld met de Vereniging Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) en dat blijft de branchevereniging doen. BGNU is van mening dat het mortuariumbeheer op een zorgvuldige en transparante wijze moet plaatsvinden en is ervan overtuigd dat waar dat door haar leden gebeurt, het de toets der kritiek kan doorstaan.

Dat de BGNU-leden dat ook vinden, bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 mei 2018. Daarom zal BGNU de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) verzoeken om keurmerkcriteria mortuariumbeheer te ontwikkelen. Deze criteria inclusief externe audit worden onderdeel van Keurmerk Uitvaartzorg voor die BGNU-leden die ook mortuariumbeheerder zijn.  

Eisen aan thanopraxie

20180605 Bgnu Thanatopraxie Postmortale Zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat het wenselijk is dat de branche functiecriteria ontwikkelt voor thanatopracteurs. BGNU vindt dit een goede zaak.

Al eerder gaf BGNU aan het niet wenselijk te vinden dat thanatopraxie in de thuissituatie plaatsvindt. Er wordt gewerkt met giftige stoffen en er komen lichaamsvloeistoffen vrij. De behandeling zou daarom alleen in een mortuarium of uitvaartcentrum moeten plaatsvinden. Daar kan onder goede omstandigheden (ventilatie, afvoermogelijkheden, werkhouding /arbeidsomstandigheden) gewerkt worden en worden nabestaanden niet met complicaties geconfronteerd.