Foto’s en vingerafdrukken van een overledene: dat doe je toch niet (zo)!

 

Beelden van en herinneringen aan een overledene vragen, na de media-oproep van een moeder om geen beelden van de zelfmoord van haar zoon op social media te plaatsen, weer de aandacht. Hoe gaan uitvaartverzorgers netjes om met het maken van foto’s en vingerafdrukken van overledenen?

Medio augustus 2018 berichten de media dat een moeder opriep geen beelden, gemaakt van haar zoon na diens zelfmoord, op sociale media te plaatsen. Nadat de jongen voor de trein was gesprongen, hadden omstanders daar beelden van gemaakt. BGNU vraagt zich - met zoveel anderen - af waarom zo iets gebeurt. Waarom mensen bij zo’n tragische gebeurtenis, voor het slachtoffer en voor iedereen die hem lief had, beelden maken en die (potentieel wereldwijd) verspreiden. En, natuurlijk, waar taken liggen voor uitvaartverzorgers om ervoor te zorgen dat netjes met herinneringen aan een overledene wordt omgegaan. 

Niet ethisch

20180830 Bgnu Foto’S En Vingerafdrukken Overledene Ethiek

Mensen staan niet automatisch stil bij wat nabestaanden raakt. Dat bleek maar weer, nu een moeder zich genoodzaakt zag om mensen op te roepen beelden, die zij hadden gemaakt nadat haar zoon voor de trein was gesprongen, niet op sociale media te plaatsen.

“Zulke foto’s maken, dat doe je toch niet!” Nee, maar mensen die iets meemaken dat hen raakt, hebben blijkbaar de behoefte om dat vast te leggen. Zij staan niet automatisch stil bij wat nabestaanden of anderen, die niet bij een dergelijke gebeurtenis aanwezig waren, daarvan vinden. 

Persoonlijke levenssfeer overledene beschermen

De ethiek versus menselijke impulsen is één kant van de zaak. Een andere is wat er eigenlijk mag als het om een overledene gaat. Foto’s maken? Beelden verspreiden? Vingerafdrukken afnemen? Het raakt al gauw aan de persoonlijke levenssfeer van de overledene.

In de kennisbank gaat BGNU in op wat het portretrecht voor nabestaanden die niet willen dat beelden van de overledene worden verspreid, kan betekenen. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de rol die de uitvaartverzorger kan hebben om te voorkomen dat rond de uitvaart foto’s van de overledene worden gemaakt.

Voor het maken van vingerafdrukken, is het wenselijk eerst toestemming te vragen. Niet alleen met het oog op regels rond de integriteit van het lichaam van de overledene. Handelingen aan het lichaam van de overledene die niet nodig zijn voor de verzorging, zonder toestemming van diens dierbare: dat doe je toch niet!