Duurzame inzetbaarheid geslaagd: hoe aan de slag na de AOW-gerechtigde leeftijd?

 

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden andere regels dan voor jongere werknemers. Hoe dat precies zit, is te lezen in de kennisbank van BGNU. 

Duurzame inzetbaarheid

Bij veel BGNU-uitvaartondernemingen staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Geen wonder, want medewerkers die goed in hun vel zitten zijn niet alleen langer inzetbaar, ze zijn ook productiever en gemotiveerder. Inzetten op duurzame inzetbaarheid werpt dus direct zijn vruchten af.

Maar gaat het niet alleen om de directe resultaten. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is met name belangrijk om de huidige generatie werkenden langer beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt.

Dat lukt! De leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, wordt steeds hoger. En steeds vaker blijven mensen werken, ook nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

Grijze koppen in de uitvaartbranche

20180906 Bgnu Werken Na De Aow Gerechtigde Leeftijd 03

In de uitvaartbranche zijn grijze koppen natuurlijk niets nieuws. Lang leek er juist een voorkeur te bestaan voor “mensen met levenservaring”. Dragersteams bestonden vaak uit mannen die “gestopt waren met werken”, uitvaartverzorgers straalden bij voorkeur een soort van vaderlijke senioriteit uit.

In de afgelopen tien tot twintig jaar is er veel veranderd. Er gingen meer vrouwen in de branche werken en uitvaartverzorgers en dragers werden jonger. Deze medewerkers doen hun werk met liefde en willen er niet helemaal mee stoppen omdat ze toevallig de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Werken nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt

De cao voor de uitvaartbranche stelt dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer van rechtswege eindigt op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt: “Indien werkgever en werknemer de dienstbetrekking na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer willen voortzetten, worden de afspraken en voorwaarden opnieuw schriftelijk vastgelegd”.

De arbeidsovereenkomst zoals die is, eindigt dus op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Werkgever en werknemer kunnen dan een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Welke mogelijkheden er zijn, leest u in dit kennisbankartikel