Communicatie mortuaria verbeterd

 

Overleg tussen brancheverenigingen BGNU en VMG heeft ertoe geleid dat de regels rond mortuaria in de gezondheidszorg zijn verduidelijkt en de communicatie erover is verbeterd. 

Mortuariumkosten leidden de afgelopen jaren een aantal keren tot klachten, tot negatieve aandacht in het consumentenprogramma Kassa en twee keer tot Kamervragen. Aanleiding was onduidelijkheid bij nabestaanden over de taken en rolverdeling van zorginstelling, mortuariumbeheerder en uitvaartverzorger, en discussie over de berekening van kosten van verblijf en verzorging van het lichaam van de overledene in het mortuarium.

Mortuariumbeheer onder de loep

Voor BGNU en VMG (Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg) was dit aanleiding om met elkaar in overleg te gaan en de interne processen, onderlinge werkafspraken en communicatie aan nabestaanden kritisch te evalueren, aan te scherpen en aan te vullen. 

Nieuwe documenten VMG

20180410 Bgnu Mortuariumbeheer

VMG heeft zijn gedragscode aangevuld en uitgewerkt in een aantal concrete gedragsregels die door de leden unaniem zijn goedgekeurd. Die regels voorzien onder meer in formele bevestiging van elke opdracht aan een mortuariumbeheerder tot het verlenen van wenselijke zorg (dit met een opgave van de kosten) en in de verzekering van keuzevrijheid van nabestaanden voor een uitvaartverzorger.

Daarnaast zijn de overdrachtsprocedures aangescherpt, de algemene voorwaarden van VMG verduidelijkt en is de vernieuwde brochure informatie voor nabestaanden over het proces na overlijden gepubliceerd op de website van VMG. NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) zal deze verbeterde informatiebrochure op de relevante ziekenhuisafdelingen en in ziekenhuismortuaria beschikbaar stellen.

In een brief d.d. 5 april 2018 heeft VMG hierover de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno Bruins, geïnformeerd. 

BGNU informeert over mortuariumbeheer

BGNU geeft in haar kennisbank al geruime tijd uitgebreide informatie over mortuaria in de gezondheidszorg. Deze informatie is tot stand gekomen in overleg met VMG en met de BGNU-werkgroep Mortuariumbeheer. De informatie richt zich op uitvaartprofessionals. 

Verder kijken

De werkgroep Mortuariumbeheer van BGNU komt eind april bijeen om over de nieuwe documenten van VMG te praten en een voorstel te doen voor de visie van BGNU over enkele vraagstukken rond mortuariumbeheer op de langere termijn.