CAO Uitvaartbranche onderhandelingsresultaat

 

Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 januari 2020. 

Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2% per 1 mei 2018 en 2,2% per  1 januari 2019) alsmede een eenmalige uitkering van 0,75% (juni 2018).

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid, reparatie 3eww jaar, aanpassing regels voor roosters en werktijden alsmede het creëren van extra banen voor mensen met een beperking.

 De verwachting is dat de ledenraadpleging eind april a.s. zal zijn afgerond waarna duidelijk zal zijn of er inderdaad een nieuwe CAO is voor de uitvaartbranche.