BGNU NetwerkEvent 11 december: mvo

 
Marja Oosterman 2018 12 11 Hein Athmer5229

Marja Oosterman van Oleander Uitvaartzorg hielp een week mee met het verzorgen van uitvaarten op Haïti. Voor elke uitvaart die ze doet doneert ze 25 euro aan WereldOuders: daarvoor worden twee Haïtianen begraven. Ze noemt het project ‘haar kindje’, en ziet het niet als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Maar dat is het natuurlijk wél. Oosterman is lang niet de enige die haar mvo-activiteiten enigszins besmuikt uitvoert, blijkt tijdens het BGNU NetwerkEventin Harmelen. Branchevoorzitter Paul Koeslag: “Waarom gebruik je je mvo-activiteiten niet als promotietool?” Rust er een taboe op verdienen aan de dood? Of zijn veel uitvaartondernemers en –toeleveranciers te weinig commercieel? 

MVO

20181212 Netwerkevent Kistenopslag 002

Oosterman wilde iets zinvols doen. En omdat ze een uitvaartonderneming heeft reageerde ze op een oproep van WereldOuders in Brancheblad Uitvaartzorg voor een uitvaartproject op Haïti. Ze zamelde geld in en overhandigde dat persoonlijk aan Father Rick, een Amerikaanse priester die zich omschoolde tot arts en op Haïti een kinderziekenhuis runt. Omdat er veel Haïtianen zijn die geen uitvaart kunnen betalen begon hij ook een uitvaartproject. Voor 12 euro begraaft hij iemand in een kist van papier maché, of, als er daar te weinig van zijn, een lijkhoes (van onafbreekbaar plastic). Als zijn overige werkzaamheden het toelaten krijgen de overledenen ook nog een mis in de kapel en zegent hij de graven zingend in. Toen Oosterman zag dat in elke kist een oleanderbloem gelegd wordt wist ze: ‘de cirkel is rond. Dit is mijn project.’

Niet op de site

Oosterman zet niet op haar site dat ze doneert aan dit project van WereldOuders, laat staan dat ze ermee adverteert. “Dat voelt niet goed,” zegt ze. Wel noemt ze het als ze de begroting bespreekt. De meeste mensen reageren positief, een enkeling is schamper. “Die vertel ik dan dat ik het geld zelf aan Father Rick heb overhandigd en eigenhandig heb meegeholpen met uitvaarten.” Vragen mensen niet: ‘doe mij maar liever 25 euro korting’? “Nooit”, zegt Oosterman.  David van de Waal (PCB Uitvaartzorg) merkt op dat Oosterman kiest voor een hybride vorm. “Het is geen pure privé-schenking, want dan zou je het je klanten helemaal niet vertellen. Je wilt het dus wel uitdragen.” Oosterman knikt. Het levert ook extra giften op. “Soms geven mensen in plaats van een bloemetje als bedankje een bijdrage aan mijn project.” 

Meer aandacht binnen de branche

Albert Berends van Nardus vraagt waarom Oosterman niet meer ruchtbaarheid geeft aan haar initiatief: dan zou ze immers nog meer mensen kunnen helpen. Oosterman geeft aan dat ze graag meer uitvaartondernemers en toeleveranciers uit de branche enthousiasmeert om mee te helpen. “Toeleveranciers doneren al materialen en enkele collega’s bij mij in de regio steunen het project nu ook,” vertelt ze, met bescheiden trots, om eraan toe te voegen, “en ik sta hier natuurlijk ook om jullie erin mee te krijgen.”

Lokale initiatieven sponsoren

Paul 2018 12 11 Hein Athmer5270

Veel van de aanwezigen doen aan enige vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo vertelt Marjo Klarenbeek (Uitvaartonderneming Snijders) dat ze verschillende lokale initiatieven sponsort vanuit de gedachte ‘iets terug doen voor het dorp’. Soms is haar donatie zichtbaar – een billboard, een vermelding op een brochure - soms onzichtbaar. Haar bijdrage mag haar onderneming immers bekendheid en goodwill opleveren. Ze vermeldt deze sponsoractiviteiten niet op haar site, maar soms wel op haar bedrijfsFacebookpagina.

Marketing

Visitekaartjes Uitwisselen 2018 12 11 Hein Athmer5282

Gerdine van Dam - van de Weerd van De Groene Uitvaartkist (DGU) doneert aan allerlei goede doelen, die ze niet vermeldt op haar site en niet kenbaar maakt aan de uitvaartondernemers aan wie ze kisten verkoopt – ‘die zeggen dan: lever maar wat goedkoper’ – maar dat ze wel nadrukkelijk communiceert dat ze CO2-uitstoot compenseert via Trees for All. Net als bij de Staatsbosbeheerkist van DZU (50 euro per kist gaat naar Staatsbosbeheer voor de aanplant van een nieuwe boom) is dit onderdeel van het concept van haar groene kisten.

Sociale doelen

Angelique Van Dommelen 2018 12 11 Hein Athmer5264 1

In de zaal zitten genoeg maatschappelijk betrokken ondernemers. Net als Marja Oosterman brengen de meesten hun mvo-activiteiten niet of nauwelijks naar buiten. Hoewel DZU nadrukkelijk wel communiceert over de Staatsbosbeheer schenking, weten maar weinigen dat er in de fabriek verschillende mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt (‘autisten’) en ook Angelique en Karel van Dommelen (Uitvaartverzorging Leidsche Rijn) lopen er niet mee te koop dat hun bedrijf tevens fungeert als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. “Waarom niet?”, vraagt BGNU-directeur Heidi van Haastert. “Het onderscheidt je van andere uitvaartondernemingen en er is zeker een groep die het aan zal spreken en daarom eerder voor jou zal kiezen.”

Heidi 2018 12 11 Hein Athmer5256

Wat wil je klant?

Uitvaartfotograaf Hein Athmen legt zijn camera even neer, en stelt: “Je moet in feite kijken naar wat je klant wil, en dan terugkijken welke marketingtool daarbij aansluit.”  Klanten die voor duurzaam gaan, zullen eerder voor je kiezen als je communiceert wat je op dit gebied doet. Een klant die voor de laagste prijs gaat, stoot het juist af. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor duurzaamheid, maar ook voor andere maatschappelijke doelen. 

Meer?

Voor wie meer wil lezen over het uitvaartproject op Haïti: lees het artikel Helpen op Haïti, op www.branchebladuitvaartzorg.nl. Naast financiële steun is er ook dringend behoefte aan materialen: lijkhoezen, lakens, scharen, handschoenen, mondkapjes en beschermende kleding.

De fotorapportage van fotograaf Hein Athmer vindt u hier.


BGNU organiseert 13 februari weer een boeiend NetwerkEvent, over Uitvaarten in de 21steeeuw.