Zakelijk succes met de RI&E

 

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvolle onderneming: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. En de RI&E draagt bij aan een gezonde en veilige werkplek.

De RI&E brengt dus niet alleen kosten met zich mee, hij levert ook veel op! Preventiemaatregelen zorgen voor kostenbesparing ten aanzien van bijvoorbeeld verzuim, onderbrekingen en personeelsverloop. Daarnaast zorgt preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de onderneming en betere kwaliteit van dienstverlening.

Tijdens de Week van de RI&E, die plaatsvindt van 12 tot 16 juni, wordt daar speciaal aandacht aan gegeven. 

Meer informatie leest u op www.weekvanderie.nl. U vindt daar onder andere de activiteiten die in het kader van de week worden georganiseerd zoals workshops, kortingen en een informatiemarkt.