Vorderingen digitalisering aangifte van overlijden

 

Het B-formulier vermeldt de doodsoorzaak van de overledene en wordt aan de uitvaartverzorger in een gesloten enveloppe overhandigt. De uitvaartverzorger zorgt voor overhandiging aan de gemeente die dit document weer doorstuurt naar het CBS. Deze inefficiënte route wordt verbeterd door wetswijziging in de Wet op de Lijkbezorging die het mogelijk maakt deze route via de elektronische snelweg te laten verlopen. 

Op dit moment lopen er proefprojecten waarbij het Zorgdomein, in gebruik bij huisartsen, ook gebruikt zou kunnen worden voor verpleeghuisartsen voor de introductie van het digitale B-formulier. Onderzoekt loopt voor aanpassing van het informatiesysteem in de ziekenhuizen om ook daar de digitalisering van het desbetreffende formulier te realiseren.