Tweede workshop Duurzame Inzetbaarheid: gezondheid en roosteren

 

Uit de cijfers van TNO blijkt dat de uitvaartverzorging veel vraagt van haar medewerkers, zowel waar het gaat om de fysieke belasting als om de psychosociale belasting. Onregelmatig werken en beschikbaarheid zijn risicofactoren voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Spreker Mario Feenstra van PlanMen informeerde de aanwezigen over roosteren en wat dit doet bij medewerkers. Essentieel bij het roosteren is dat het rooster zo min mogelijk verrassingen met zich zou moeten brengen. Verrassingen geven onrust en dat kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Verwachtingsmanagement is belangrijk zodat medewerkers in kunnen spelen op de veranderingen. Ook goede communicatie over veranderingen helpt medewerkers om hierop in te spelen.

In de uitvaartbranche is vraag en aanbod van werk onvoorspelbaar en dat maakt het roosteren ontzettend moeilijk. Mario adviseerde de deelnemers dringend om het gemaakte en het gerealiseerde rooster te analyseren. De informatie die zo verkregen wordt, kan meegenomen worden in het verwachtingsmanagement, en zo bijdragen aan het verminderen van het verrassen van medewerkers.

Alwin van Drongelen, gepromoveerd op onregelmatig werken en de gezondheidsrisico’s, heeft zijn kennis hierover met ons gedeeld. Onregelmatig werken, beschikbaarheidsdiensten en nachtdiensten hebben een negatieve invloed op onze biologische klok, de thuissituatie en leefstijl. Voor de korte termijn beïnvloedt dit onze productiviteit en op de langere termijn kan onze gezondheid achteruit gaan. Omdat het onregelmatig werken onontkoombaar is in onze sector, adviseert Alwin om de individuele werknemer zelf te laten onderzoeken wat voor hem het prettigst werkt. 

Kortom: een dringende oproep aan zowel werkgever als werknemer om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe de duurzame inzetbaarheid bevorderd kan worden.